Menu

Farm to Fork: nood aan leefbare oplossingen en coherent beleid

Terug naar Persberichten
Themes: 
Vandaag lanceerde de Europese Commissie haar in december aangekondigde van-boer-tot-bordstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie 2030.

De van-boer-tot-bordstrategie en biodiversiteitsstrategie die vandaag door de Europese Commissie gelanceerd werden, kunnen enkel werken als iedereen betrokken wordt en als concrete, leefbare oplossingen geboden worden. Het eenzijdig invoeren van reductiedoelstellingen zonder voorafgaande impactanalyse en zonder ondersteunend beleid, staat een verdere verduurzaming van de voedselproductie in de weg en zet de Europese voedselzekerheid en de leefbaarheid van landbouwbedrijven op de helling.

Vandaag lanceerde de Europese Commissie haar in december aangekondigde van-boer-tot-bordstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie 2030. Beide kaderen in de Europese Green Deal. Het doel van de van-boer-tot-bordstrategie is lijnen uitzetten om de Europese voedselproductie te verduurzamen. De biodiversiteitsstrategie moet het verlies aan Europese biodiversiteit tegengaan. Beide moeten uiteindelijk vertaald worden in Europese wetgeving.

Oplossingen en impactanalyse

De van-boer-tot-bordstrategie heeft het potentieel om de landbouwsector te ondersteunen en oplossingen te bieden om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Maar beide strategieën mogen niet verzanden in louter harde doelstellingen zonder de betrokken actoren voldoende in rekening te brengen. Zo voorziet de biodiversiteitsstrategie bijvoorbeeld bijkomende natuurdoelstellingen en een drastische vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat hier enige gedegen impactanalyse aan vooraf ging.

De draagkracht van de boer en zijn bedrijf is een voorwaarde voor het slagen van het project. Oplossingen zitten onder meer in een ondersteunend flankerend beleid, de zoektocht naar alternatieven (innovatie) en het valoriseren van ondernemerschap. Lippendienst hierover volstaat niet. De verschillende aspecten moeten in balans zijn, de snelheden op elkaar afgestemd. Daarbij is ook het startpunt en de eigenheid van de lidstaat van belang.

Coherent en complementair voedselbeleid

De land- en tuinbouwsector is een vitale sector die instaat voor de primaire productie van voedsel. De sector verduurzaamt voortdurend de voedselproductie en zal dat ook blijven doen. Om dit dynamisch proces verder te zetten is er echter nood aan een coherent Europees beleid dat gestoeld is op wetenschappelijk onderbouwde inzichten en dat verschillende beleidsdomeinen verbindt. “Een gedragen landbouw- en voedselbeleid kan slechts goed functioneren als ook andere beleidsdomeinen zich erop instellen, zoals omgevingsbeleid, handelsbeleid, economisch beleid … Daarenboven mag een voedselbeleid het huidige landbouwbeleid niet opslokken, maar moeten ze complementair zijn. Elk heeft zijn rol te spelen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Iedereen mee

Volgens Boerenbond moet de strategie de draagkracht van de individuele boer vergroten door een evenredige verdeling van de kosten en baten van boer tot bord te voorzien. Daarnaast moet het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn eigenheid behouden. Maar het zal extra financiële slagkracht vragen om mee invulling te geven aan de vooropgestelde strategieën. Zonder rekening te houden met de mogelijkheden van de land- en tuinbouwsector en zonder voedselzekerheid als belangrijk strategisch goed te beschouwen, heeft het geen zin om de lat steeds hoger te leggen.