Menu

Europa kan niet méér doen met minder centen; onze boeren ook niet

Terug naar Persberichten

Commissievoorzitter Juncker zegt waar het op staat: meer verwachten van Europa zonder het financieel te versterken zal niet lukken. Boerenbond ondersteunt dan ook ten volle het pleidooi van Juncker richting de Europese lidstaten, om meer bij te dragen aan Europa dan de huidige bijdrage van 1% van het BNI.

De Europese begroting neemt 1% van het BNI in beslag. Als je weet dat het totale overheidsbeslag ongeveer 50% bedraagt, wordt de Europese miljardenbegroting in perspectief geplaatst. Europa kost de belastingbetaler slechts één kop koffie per dag, zoals Juncker het deze week nog verwoordde. Met dit zeer beperkte budget weet Europa heel wat meerwaarde te creëren. Daarenboven kijkt men bij heel wat nieuwe uitdagingen naar Europa, niet in het minst op het vlak van veiligheid, defensie en migratie.

Bij deze oefening wordt gekeken naar de ‘oude’ Europese beleidsdomeinen, waaronder landbouw. Het is al te simplistisch om ervan uit te gaan dat de extra middelen voor nieuwe uitdagingen gevonden kunnen worden door middelen van bestaande beleidsdomeinen te korten. Er wordt meer dan ooit van de landbouwsector verwacht om mee invulling te geven aan uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat, dierenwelzijn en andere, terwijl de voorbije jaren scherp duidelijk geworden is dat ook de economische weerbaarheid van de sector versterkt moet worden. Wat geldt voor de Europese begroting in zijn totaliteit geldt ook voor het landbouwbudget: meer doen met minder is onrealistisch. Wie snoeit in het budget moet snoeien in de ambities.

“Onze boeren voelen het al geruime tijd: de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs is niet duurzaam, of het nu in de winkel is of via het Europese budget. Nog meer met nog minder is onhaalbaar”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Voor 35 cent per dag kan het toekomstig GLB verder de garantie bieden op voldoende, veilig, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, in een stabiele marktomgeving waarbinnen de boer ook zijn brood verdient. De verdere verduurzaming van de Europese landbouwsector moet een gezamenlijke inspanning van niet alleen de boer, maar ook van burger en consument zijn.

Meer info

  • Pieter Verhelst, lid Hoofdbestuur Boerenbond, 0476 65 16 13
  • Luc Vanoirbeek, woordvoerder Boerenbond, 0477 33 06 35