Menu

Eerste reactie Boerenbond op het regeerakkoord

Terug naar Persberichten
Land- en tuinbouw erkend als belangrijke strategische sector.

Boerenbond verwelkomt in een eerste reactie het nieuwe Vlaams regeerakkoord.  Het is goed dat dit akkoord eindelijk werd bereikt. Boerenbond steekt alvast de hand uit naar de nieuwe Vlaamse regering om samen constructief en oplossingsgericht te zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar onze Vlaamse land- en tuinbouwers voor staan en zo die uitdagingen ook voor hen om te bouwen tot kansen.  

Hoewel de teksten van het regeerakkoord nog niet beschikbaar zijn en een meer gedetailleerde reactie eerst verdere analyse van het akkoord behoeft, vindt Boerenbond het alvast positief dat land- en tuinbouw erkend wordt als belangrijke strategische sector. Ook de ondersteuning van het ondernemerschap en het belang van innovatie in de sector is een belangrijk signaal.

De Vlaamse regering stelt ook de open ruimte beter te willen beschermen. En dat is een goede zaak, maar vraagt verdere concretisering en invulling. Positief is alvast dat men meer middelen voorziet voor gemeenten die veel open ruimte hebben. Maar een fundamentele hervorming van het gemeentefonds - essentieel voor de financiering van de plattelandsgemeenten - zit er blijkbaar niet in en dat is teleurstellend. Vlaanderen is immers stad én platteland en beide verdienen een volwaardig beleid met volwaardige financiering.

Er komt geen verplichte fusie van gemeenten. Ook de provincies, in onze ogen een waardevolle schakel in het beleid, blijven bestaan.

Het voornemen om binnen die open ruimte dan wel 20.000 ha natuur extra onder beheer te brengen en 10.000 ha bos te creëren is voor Boerenbond verontrustend.  Evenzeer als het voornemen om bovenop de Europese natuurdoelen - die al ambitieus zijn -  extra zogenaamde Vlaamse natuur te scheppen (bijvoorbeeld in de vorm van  Vlaamse nationale parken).  Waar in Vlaanderen dit overal moet gebeuren, is niet duidelijk. Boerenbond hoopt dan ook dat uit de concrete teksten zal blijken dat de nieuwe Vlaamse regering de ruimtebalans, waar ook de oppervlakte bestemd voor landbouw in verankerd is, niet loslaat.

Een meer gedetailleerde reactie volgt eerstdaags zodra de teksten van het regeerakkoord beschikbaar zijn.

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)