Menu

Diversiteit op de werkvloer, een prioriteit voor werkgevers

Terug naar Persberichten

BECI, Boerenbond, VBO, UCM, Unisoc, Unizo, UWE en VOKA lanceren vandaag de eerste fase van een interprofessioneel plan voor meer diversiteit op de werkvloer. Daarmee willen ze de ondernemingen wijzen op de positieve gevolgen van een voluntaristisch diversiteitsbeleid.

Ons land scoort niet slecht inzake diversiteit, en de evolutie is positief. De loonkloof tussen mannen en vrouwen behoort tot de laagste van Europa. En de werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers stijgt: van 34,4% tien jaar geleden, tot gemiddeld 46,5% in de eerste helft van 2017. Tal van ondernemingen bouwden reeds een sterk diversiteitsbeleid in in hun strategie. Helaas ogen andere cijfers minder positief. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen van vreemde origine een stuk lager dan bij autochtonen: 48,1% tegenover 67,7% (Eurostat).

Er zijn natuurlijk nog andere verklaringen waarom bepaalde minderheden minder makkelijk hun plek vinden op arbeidsmarkt. Toch mogen we niet ontkennen dat ook discriminatie een rol kan spelen. De werkgevers slaan daarom de handen in elkaar om beter te doen, vanuit de stellige overtuiging dat discriminatie op de werkvloer, in welke vorm ook, uit den boze is.

Actie

Het actieplan van de werkgevers behelst verschillende fases. Om te beginnen: informeren. Wij willen laten zien dat de werkgevers niet hebben gewacht om te handelen. Daarom geven wij een podium aan een reeks ondernemingen die met hun diversiteitsbeleid een inspiratiebron en voorbeeld kunnen zijn. Vervolgens willen we sensibiliseren en de ondernemingen aanzetten tot actie. Dat doen we door middel van partnerschappen tussen middenveldorganisaties en ondernemingen. En ten derde: inspireren. Om deze actie een duurzaam karakter te geven met concrete uitwerking op het terrein, willen we er samen voor zorgen dat de werkgevers ergens terechtkunnen met hun vragen en begeleid kunnen worden.

VBO, Unizo, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en Boerenbond zijn ervan overtuigd dat dit actieplan zal bijdragen tot een meer diverse arbeidsmarkt. Deze actie zal worden uitgedragen via de verschillende informatiekanalen van de respectieve werkgeversorganisaties.

In het kader van het diversiteitsplan brengen Boerenbond, Unizo als VBO elk een actuele case naar voren.  Voor Boerenbond gaat het om het fruitbedrijf Vanhellemont in Meensel-Kiezegem.

Meer info

  • Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond (0475 83 03 01)
  • Luc Vanoirbeek, woordvoerder (0477 33 06 35)