Menu

Charter maakt spelregels sociale controles duidelijk

Terug naar Persberichten

Op vrijdag 9 maart ondertekenen de federale ministers van Werk, van Sociale Zaken en van Middenstand, de staatssecretaris voor fraudebestrijding, de overkoepelende inspectiediensten die deel uitmaken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de interprofessionele werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Boerenbond een charter dat een helder kader bepaalt waarbinnen de sociale-inspectiediensten kunnen optreden. Het charter houdt concreet in wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokken partijen.

De ondertekening van dit charter is voor Boerenbond al het derde document dat meer rechtszekerheid brengt in één jaar tijd. Vorig jaar werd midden februari het plan ter bevordering van de eerlijke concurrentie (PEC) in de groene sectoren ondertekend. Ook dit PEC had duidelijkere regels en meer rechtszekerheid voor de land- en tuinbouwers als doel. Enkele maanden later, in juni 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de SIOD en de sociale partners van de land- en tuinbouw ondertekend. Nu ondertekenen de interprofessionele werkgevers, de bevoegde ministers en de SIOD een globaal charter.

“Het is voor ons van het allergrootste belang dat er een duidelijk kader bepaald wordt waarbinnen de inspecties kunnen handelen. Ook bedrijven en werkgevers hebben er belang bij dat een controle op een correcte wijze verloopt en zullen hun medewerking verlenen aan een sociale controle“, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in een reactie op dit charter.

Wanneer er rechtszekerheid en duidelijkheid is voor alle betrokken partijen, is dit ook belangrijk in het kader van de strijd tegen sociale en fiscale fraude en tegen sociale dumping.