Menu

Brexit-ramp vermeden

Terug naar Persberichten
Themes: 
Vandaag bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk een nieuw post-brexit handelsakkoord.

Met dit akkoord kon een economische brexit-ramp vermeden worden, maar een zachte landing zal het allesbehalve worden. Het is nu belangrijk dat de niet-tarifaire handelsbelemmeringen goed in de gaten gehouden worden om meer kosten of concurrentiëel nadeel zo veel mogelijk te vermijden, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.

Het bekomen van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk was zeker de eerste en meest dringende stap in het vermijden van een economische brexit-ramp. Door dit handelsakkoord zullen er namelijk geen invoertarieven gelden, wanneer onze landbouw-, voedings-, sierteelt- of andere producten het kanaal oversteken. Hiermee is een grote extra kost vermeden. Nu deze horde genomen is, moet de focus echter ook liggen op niet-tarifaire handelsbelemmeringen. “We moeten eerlijk zijn, een soft brexit bestaat niet. Voor onze bedrijven is het nog steeds een brexit, wat wil zeggen dat ze meer administratie, vertragingen, (fyto-)sanitaire eisen, kosten en potentieel zelfs minder marktaandeel tegemoet gaan.”, licht Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker toe. “We zullen namelijk niet de enigen zijn waarmee het Verenigd Koninkrijk zal willen handelen. Bedrijven zullen macro-economisch geraakt worden, of zelfs op bedrijfsindividueel niveau, afhankelijk van in hoeverre ze zelf handelen of er nog tussenschakels tussen zitten in hun banden met het VK.

Het is daarom van belang verder in te zetten op samenwerking tussen beide handelsblokken om de handel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast moet ook het behoud van gelijke normen en standaarden goed bewaakt worden want iedere divergentie zal tot meer kosten of een slechtere concurrentiële positie leiden.

Boerenbond roept op om de nodige middelen vrij te maken om onze land- en tuinbouwsectoren te ondersteunen en te begeleiden. “Dat brexit er aan zat te komen wisten we allemaal, maar dat het bovenop de Covid-19 crisis zou landen, dat betekent een dubbele klap die een voelbare verdere impact zal hebben op de veerkracht van onze bedrijven.”, besluit voorzitter De Becker.