Menu

Boer(in) gezocht voor zomerkamp

Terug naar Persberichten
Momenteel zijn ruim 6000 jongeren op zoek naar een geschikt alternatief voor hun kamp in de Ardennen.

Als gevolg van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen zijn veel jeugdbewegingen gedwongen een nieuwe zomerkampplaats te zoeken. Momenteel zijn ruim 6000 jongeren op zoek naar een geschikt alternatief voor hun kamp in de Ardennen. Boerenbond, Groene Kring en KVLV, in samenwerking met KLJ, roepen hun leden-land- en tuinbouwers op om gastheer of gastvrouw te worden van een zomerkamp.

Bovenstaande organisaties willen zo samen de bijna 150 Belgische jeugdbewegingen uit de nood helpen en een fijne kampplaats voor de zomer bieden. De brede ervaring en expertise van jeugd- en jongerenbeweging KLJ komt hierbij van pas. Zij zette reeds een infolijn op voor praktische vragen.

Veel landbouwers stelden in het verleden hun bedrijf al open voor jeugdbewegingen, maar door de Afrikaanse varkenspest is er nu een extra nood. Op kamp gaan bij een landbouwbedrijf heeft niet alleen recreatieve troeven. Voor jonge mensen is het een buitenkans om kennis te maken met onze voedselproducenten en het reilen en zeilen op een landbouwbedrijf van dichtbij mee te beleven. Producten van de hoeve staan zo vaak op het kampmenu.

Dit vraagt ongetwijfeld een inspanning, maar wel een die de moeite loont. Daarom zetten de vier organisaties heel graag hun schouders onder dit initiatief, zodat zo veel mogelijk jeugdbewegingen toch van een geweldig zomerkamp op de boerderij kunnen genieten!

Meer info

  • Boerenbond Vanessa Saenen (0475 55 55 25)
  • KVLV, Vrouwen met vaart Caroline Audoor (0496 90 52 22)
  • Groene Kring Aurelie Neirynck (0474 04 44 07)
  • KLJ Sander Malfliet (0476 41 93 16)