Menu

Boerenbond zet zwerfvuilactie verder

Terug naar Persberichten

Vorig jaar startte Boerenbond samen met Mooimakers een bewustmakingscampagne rond het zwerfvuil op akkers en weiden. Vandaag werden de resultaten van een bevraging bij meer dan 500 veehouders in Nederland en Vlaanderen bekendgemaakt. Daaruit blijkt nog maar eens duidelijk de economische schade die weggegooide blikjes en ander afval in de sector veroorzaken. Voor Boerenbond een extra stimulans om zwerfvuilactie die vorig jaar opgestart werd ook in 2018 verder te zetten.

Vorig jaar organiseerde Recycling Netwerk Benelux samen met de Universiteit van Wageningen een bevraging bij Nederlandse en Vlaamse veehouders om het zwerfvuilprobleem in de veehouderij met betrouwbare cijfers in kaart te brengen. Boerenbond verleende ook zijn medewerking aan de bevraging. In totaal werkten meer dan 400 veehouders mee aan de bevraging en werden nog eens 120 veehouders via een referentiestudie bij de bevraging betrokken, zodat men van een zeer representatief staal kan spreken. Bij de verwerking werden 4 grote kostenposten in rekening gebracht: de opruimkosten van zwerfafval voor de boer, de kosten van het vroegtijdig afvoeren van gekwetst vee, de kosten van het teruglopen van de melkproductie en de behandelingskosten door de veearts.

De resultaten tonen meteen de ernst van het zwerfvuilprobleem voor de veehouderij aan. Geschat wordt dat jaarlijks zo’n 3000 runderen in Nederland en Vlaanderen overlijden door letsels die ze oplopen als gevolg van zwerfvuil op het platteland. De verborgen kosten veroorzaakt in de 4 hierboven opgesomde posten belopen in Vlaanderen tussen de 4,5 en 6,8 miljoen euro volgens de resultaten van de enquête. Een niet te onderschatten schadebedrag voor de sector, dat tot op heden onder de radar bleef.

De pijnlijke resultaten van de vandaag bekend gemaakte bevraging sterkt Boerenbond in zijn plannen om ook in 2018 een vervolg te breien aan de zwerfvuilactie die wij samen met Mooimakers, een initiatief van OVAM, Fost Plus en VVSG, in 2017 zijn opgestart. Onder het motto: ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’ en ‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’ werden vorig jaar meer dan 7000 sprekende infobordjes verspreid onder de Boerenbondleden. Deze bordjes, die langs weiden en akkers opgehangen werden, vestigden de aandacht van weggebruikers en recreanten op de problematiek. Gelijklopend werd via diverse mediakanalen dezelfde sensibiliseringsboodschap ruim verspreid.

In 2018 komt er samen met Mooimakers een vervolg op de bordenactie. Op dit ogenblik zijn al 4000 borden in aanmaak, die de Boerenbondleden kunnen aanvragen via de lokale bedrijfsgilden. Dit jaar willen we de actie uitbreiden met een infocampagne rond de lange afbraaktijden van zwerfvuil om de recreanten en weggebruikers ervan bewust te maken dat de veroorzaakte schade lang kan nazinderen.

“Met de pijnlijk nuchtere cijfers van de uitgevoerde enquête is nog maar eens bewezen dat het hoog tijd wordt om recreanten en weggebruikers op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen op een vriendelijke manier tot een ander gedrag aan te manen. Als blijkt dat bewustmaking en sensibilisering onvoldoende positief effect oplevert, dan dringt een meer doortastende aanpak zich op. Hierbij zal de invoering van statiegeld sowieso een van de elementen zijn die op tafel komen. Want de problematiek is natuurlijk breder dan enkel drankverpakkingen. Voor onze boeren en tuinders komt het er dus op aan schade maximaal te voorkomen en daar waar zich toch schade voordoet de schade te laten vergoeden”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.