Menu

Boerenbond vraagt krachtdadige acties tegen overpopulatie everzwijnen

Terug naar Persberichten

Om de talrijke gevallen van overlast met everzwijnen in te dijken en om mogelijke besmetting van de Afrikaanse varkenspest in de varkensstallen te voorkomen, vraagt Boerenbond krachtdadige acties om de everzwijnenpopulatie beheersbaar te houden.

Met de regelmaat van een klok verschijnen berichten in de pers van omgewoelde tuinen, verkeersongevallen veroorzaakt door everzwijnen en verontruste burgers die everzwijnen in hun straat opmerken. Maar al veel langer klagen landbouwers, zeker in de provincie Limburg, over de schade die everzwijnen aanbrengen aan de landbouwgewassen. Hierbij komt nu nog de dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen. In opdracht van minister Schauvliege organiseren de gouverneurs van Limburg en Antwerpen deze en volgende week overleg met de verschillende betrokkenen.

"Voor Boerenbond is het hoog tijd dat er krachtdadig wordt opgetreden", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. "Doordat de oogst vroeger dan andere jaren plaatsvond, liggen de gronden er nu al goed bij om bejaging te starten." Om de everzwijnenpopulatie in te dijken, wil Boerenbond een doortastende en gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen rond vijf concrete aandachtspunten die ook aan de gouverneurs zullen voorgelegd worden.

  1. Ten eerste vraagt Boerenbond dringend een duidelijk zicht op het aantal everzwijnen en op hun locatie, zodat monitoring mogelijk wordt. Boerenbond vindt dit noodzakelijk om na te kunnen gaan in hoeverre de acties te velde tegemoetkomen aan de poging om de everzwijnenpopulaties in Vlaanderen in te dijken.
  2. Ten tweede vraagt Boerenbond meer mogelijkheden voor bejaging. Everzwijnen laten zich niet zomaar misleiden. Het zijn slimme dieren. Daarom pleit Boerenbond om de bejaging meer mogelijkheden te bieden. Hierbij wordt gedacht aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera’s en het onder bepaalde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers.
  3. Ten derde vraagt Boerenbond een bejaging van everzwijnen in natuurgebieden of een afscherming van natuurgebieden. Boerenbond stelt vast dat belangrijke populaties everzwijnen zich ophouden in natuurgebieden en van daaruit schade aanbrengen in landbouwgebieden. Daarom vindt Boerenbond het nodig dat er een duidelijk jachtbeleid komt in natuurgebieden. In de natuurgebieden waar niets gebeurt, vindt Boerenbond dat de natuurbeheerders deze gebieden moeten omheinen, zodat de populatie niet langer meer schade kan aanbrengen in landbouwgebieden en bij particulieren. 
  4. Ten vierde vraagt Boerenbond het aanstellen van een 'everzwijncoördinator'.  Deze coördinator moet ervoor zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken. De coördinator heeft ook de belangrijke taak om de afspraken op het terrein op te volgen en is de geschikte persoon om een duidelijk overzicht te houden over de problematiek.
  5. Ten vijfde vraagt Boerenbond sensibiliserende maatregelen om de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Boerenbond vraagt dat op parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden  informatieborden worden geplaatst om mensen op te roepen geen etensresten achter te laten. Tevens dient de jachtsector blijvend gesensibiliseerd te worden om bij elke jachtpartij, zowel in Vlaanderen als in andere regio’s of landen, te handelen overeenkomstig de vereiste bioveiligheidsvoorschriften. Reiniging en ontsmetting van laarzen, kleren en materiaal zijn uiterst belangrijk.

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)