Menu

Boerenbond vraagt Europese leiders om landbouw te beschermen

Terug naar Persberichten

In 2017 kende de landbouwsector in Europa een economische heropleving. De prijzen voor zuivel verbeterden en ook de varkenssector kende na jaren van diepe crisis eindelijk nog eens een beter jaar. Voor de vleesveehouderij blijft de crisis nog voortduren. De heropleving is bijzonder broos. Daarom roept Boerenbond de Europese leiders op om zeer voorzichtig te zijn en de landbouwsector te beschermen. Vandaag staan er op de agenda van de Europese raad voor de landbouwministers twee items die de broze heropleving van de landbouwmarkten in gevaar kunnen brengen, namelijk het handelsakkoord met Mercosur en de afbouw van de melkpoederstocks.

Wat het handelsakkoord met de landen van het Mercosur-partnerschap betreft, is Boerenbond altijd heel duidelijk geweest. De handelsbalans tussen de EU en Mercosur is zonder meer negatief voor de agrovoedingssector, met een tekort van 18 miljard euro op de handelsbalans tussen beide regio’s. Dit is vooral toe te schrijven aan de Europese import van rundvlees uit die regio. 80% van het in de EU geïmporteerd rundvlees komt al uit de Mercosur-landen. 67% van de grondstoffen van dierenvoeding is ook afkomstig van de Mercosur-landen en twee derde van die grondstoffen komt uit Brazilië. Het is dus duidelijk dat er al een zeer sterke agrovoedingshandel aanwezig is en dat een eventueel akkoord de voedselzekerheid in de EU niet zal doen toenemen, integendeel zelfs.

Dit handelsakkoord is ronduit een bedreiging voor de Europese landbouwsector in het algemeen, en België in het bijzonder, omdat het landbouwproductiemodel in deze landen standaard niet beantwoordt aan de Europese normen.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker vraagt aan de Europese landbouwministers om een duidelijke positie in te nemen waarbij de naleving van de Europese normen en standaarden gegarandeerd moet worden om een eerlijke concurrentie te garanderen. Daarnaast moeten onze kwetsbare sectoren, met name in de dierlijke productie, afdoende beschermd blijven. “Landbouw mag geen pasmunt zijn voor de economische belangen van andere sectoren”, zegt De Becker.

Een tweede dossier dat zware gevolgen zou kunnen hebben, is het dossier van de melkpoederstocks, waarover de raad vandaag een standpunt innam. Ook hier roept Boerenbond op tot voorzichtigheid. Sinds het afschaffen van het melkquotum is de prijsvorming in de zuivelsector een stuk volatieler geworden. Grote schommelingen van het aanbod kunnen de prijsvorming dan ook sterk beïnvloeden. Boerenbond pleit voor een zeer doordachte, geleidelijke afbouw van de stock aan marktconforme prijzen.