Menu

Terug naar Persberichten >Boerenbond verwelkomt aankondiging minister Ducarme over nieuw tijdperk na Veviba-fraude en formuleert voorstellen

Boerenbond verwelkomt aankondiging minister Ducarme over nieuw tijdperk na Veviba-fraude en formuleert voorstellenTerug naar Persberichten >

Alle regio's

De grootschalige vleesfraude die vorige week aan het licht kwam bij Veviba in Bastogne en die het vertrouwen van de consument in Belgisch rundvlees dreigt te doen wankelen, blijft bij onze vleesveehouders woede en grote verontwaardiging uitlokken. Fraudeurs blijken er keer op keer in te slagen, uit puur winstbejag, het imago en de reputatie van onze vleessector om zeep te helpen. Dat onze vleesveehouders hun dieren met veel toewijding verzorgen, stipt de regels inzake voedselveiligheid naleven, alle mogelijke inspanningen om de milieu-impact van hun productie te beperken enzovoort - kortom zich opstellen als verantwoordelijke producenten van kwaliteitsvol en lekker vlees – al die inspanningen worden door zulk fraudegeval gewoon weggeveegd.

Keer op keer worden onze veehouders daardoor onterecht meegesleurd in een schandaalsfeer. En dat zijn we grondig beu. Wij zijn het meer dan beu dat onze landbouwers voor de zoveelste keer op rij de rekening gepresenteerd dreigen te krijgen voor de wantoestanden in bepaalde slachthuizen. Dat moet stoppen.

Als signaal dat deze praktijken voor ons compleet onaanvaardbaar zijn, heeft Boerenbond vandaag beslist om zich burgerlijke partij te stellen in het Veviba-dossier. Maar er is meer nodig. Er is verandering nodig.

Na het bericht van de intrekking van de vergunning van Veviba, heeft Boerenbond onmiddellijk bij minister Ducarme aangedrongen krachtdadig op te treden en samen met het FAVV en het gerecht deze zaak tot op het bot uit te zoeken. Een krachtdadig optreden is noodzakelijk, niet enkel om het vertrouwen van de consument in Belgisch rundvlees te behouden, maar ook om voor eens en altijd duidelijk  te maken dat het meer dan dringend tijd is dat de slachthuis- en vleesverwerkende sector zich ernstig bezint en maatregelen neemt om de malafide praktijken in bepaalde slachthuizen en vleesbedrijven een halt toe te roepen.  

Het tijdperk na Veviba, dat minister Ducarme aankondigt, moet er anders uitzien en voor Boerenbond moet daarbij prioritair op volgende sporen worden ingezet:

1. Betere controlemechanismen in de voedselketen en strikte toepassing van de regels

Vandaag zijn meerdere controle-instanties belast met controles in het kader van voedsel: federaal (het FAVV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie) en regionaal (departement Landbouw en Visserij). 

Elk op zich leveren ze goed werk, maar doordat de controle zo versnipperd is en er geen overkoepelende eindcontrole is op het hele proces, glippen fraudeurs makkelijker door de mazen van het net. De mazen van het net sluiten, dat is de opdracht. En dat kan enkel door de controle sluitend te maken. 

2. Volledige transparantie binnen de vleesketen 

Er moet dringend volledige transparantie komen binnen de keten zelf.  Met het interprofessioneel akkoord transparantie dat we een tijd geleden afsloten met de slachthuissector werd na jarenlang gebakkelei een eerste stap gezet naar transparantie. We weten echter allemaal dat er nog een aantal heikele punten onbespreekbaar bleven. Wel, de tijd is op: er moet hier en nu vanuit de slachthuis- en vleessector volledige transparantie gecreëerd worden. Dus onmiddellijk werk maken van de uitvoering van de gemaakte afspraken, daarvoor ook de interprofessionele organismen moderniseren en onmiddellijk overleg over de losse eindjes. Aanvullend moet de overheid garanderen, dat wat we zelf niet interprofessioneel kunnen regelen, strikt gehandhaafd wordt.

3. De grootdistributie 

De race naar de laagste prijs die door de supermarkten wordt gelopen, is een race die voor iedereen in de voedingsketen eindigt in de afgrond. Eindelijk stoppen met het braderen met voedsel en met de eindeloze druk op toeleveranciers om toch maar aan de laagste prijs te kunnen verkopen – dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. De politiek van de beste kwaliteit aan weggeefprijs is niet duurzaam, niet houdbaar.  Die politiek levert enkel verliezers op. De boer, de verwerkende industrie, de retail zelf en uiteindelijk ook de consument. Wij vragen de retail verantwoordelijkheid op te nemen naar producent en naar consument en samen met ons de consument te leren zijn voedsel opnieuw te waarderen, in de letterlijke zin, namelijk dat kwaliteit een prijs heeft.

4. De consument 

Vele consumenten schatten vandaag voedsel niet naar waarde. Heel wat consumenten weten ook niet waar hun voedsel vandaag komt en hoe het geproduceerd wordt.  Men staat niet stil bij de inspanningen die hiervoor moeten geleverd worden en die een correcte prijs rechtvaardigen.  Zolang de consument  niet wil betalen voor kwaliteit, riskeer je gesjoemel op je bord te krijgen, zoals voedselbiotechnoloog prof. Leroy terecht opmerkt.  

Dit schandaal is er opnieuw één teveel.  Boerenbond roept alle verantwoordelijken en stakeholders op samen te werken aan de noodzakelijke veranderingen die onze vleesketen fraudebestendiger moeten maken. Want met voedsel sjoemel je niet.

Meer info

Guy Vandepoel, Boerenbond, 0478 95 87 88