Menu

Boerenbond tevreden met erkenning hardfruit en rundvee als 'sector in moeilijkheden'

Terug naar Persberichten
De recente erkenning door federaal minister voor Landbouw Ducarme van de hardfruit- en rundveesector als ‘sector in moeilijkheden’ kan de zware financiële problemen waar beide sectoren mee kampen helpen opvangen.

Gezien de aanslepende crisis is dit een belangrijke beslissing. Boerenbond stelde federaal minister Ducarme, bevoegd voor de materie, eerder al de vraag om de erkenning die er al was voor de varkenssector ook uit te breiden naar de twee vernoemde sectoren.

Door de erkenning als ‘sector in crisis’ komen de betrokken rundvee- en fruitbedrijven in aanmerking voor de vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige voor vier of vijf kwartalen en dit via een en vrij vlotte en eenvoudige aanvraagprocedure bij hun sociaal verzekeringsfonds. De concrete modaliteiten voor het aanvragen van deze vrijstelling worden eerstdaags bepaald.

Uit de economische barometer voor de fruitsector blijkt dat de volledige sector het op vandaag zeer moeilijk heeft en met zware liquiditeitsproblemen kampt. De extreme droogte en hitte van vorige zomer heeft een zeer nefaste impact gehad op de bewaarbaarheid van het hardfruit, zeker bij peren. Bij heel wat koelcellen worden momenteel ernstige bewaarproblemen vastgesteld, zodat het fruit niet meer verkoopbaar is. Dit veroorzaakt acute liquiditeitsproblemen die de bedrijfsvoering voor het nieuwe seizoen in gedrang brengt en dus de toekomst van de fruitbedrijven hypothekeert. Ook de rundvleessector blijft kampen met een moeilijke prijsvorming door een aanhoudend dalend verbruik, waarbij het marktevenwicht verstoord blijft. Bovendien blijven de voederprijzen op een hoog niveau, onder andere door de aanhoudende droogte van vorige zomer.

“Voor Boerenbond is dit een welgekomen hulp voor beide sectoren die al geruime tijd geconfronteerd worden met zware problemen en behoefte hebben aan maatregelen die de liquiditeit ondersteunen. We zijn dan ook tevreden dat minister Ducarme op onze vraag is ingegaan”, aldus Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Meer info

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond (0475 83 03 01)