Menu

Boerenbond Persprijs uitgereikt tijdens Agridagen

Terug naar Persberichten

Op 17 februari 2018 ontvingen Ilse De Volder (bachelor) en Wim Gorssen (master) de Boerenbond Persprijs. Met de Boerenbond Persprijs wil Boerenbond de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter bekendmaken bij de land- en tuinbouwers. Beide artikels verschenen in Management&Techniek van 12 februari.

Ilse De Volder wint de prijs met haar artikel ‘Alternerend zogen, voordeel of niet?’. Het artikel is gebaseerd op haar bachelorproef die ze schreef voor het behalen van haar bachelordiploma in de Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting Dierenzorg aan hogeschool Vives in Roeselare.

Wim Gorssen wint de Boerenbond Persprijs voor afgestudeerden met de graad van master. Wim studeerde afgelopen zomer af als master in de Bio-Ingenieurswetenschappen (Landbouwkunde, Dierlijke Productie) aan de KU Leuven. Zijn proefschrift ‘Genetische parameters van uniformiteit toegepast op productiekenmerken van vleesvarkens’ was de basis voor het artikel ‘Selectie op uniformiteit: alle varkens zijn gelijk, maar sommige varkens zijn meer gelijk dan anderen’.

De bachelorprijs werd uitgereikt door Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. De masterprijs werd uitgereikt door beursvoorzitter Georges Van Keerberghen. Beide prijzen hebben een waarde van 1000 euro, mede dankzij de steun van Agridagen.

Winnaar Boerenbond Persprijs 2017 - Bachelors

  • Ilse De Volder uit Ruiselede
  • Titel bachelorproef: ‘Sturing kraamstalmanagement via conditiemeting zeugen en verleggen/split-suckling van biggen’
  • Promotor: Isabelle Degezelle
  • Opleiding: bachelor in de Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting Dierenzorg aan hogeschool Vives in Roeselare

Winnaar Boerenbond Persprijs 2017 - Masters

  • Wim Gorssen uit Kaulille
  • Titel proefschrift: ‘Genetische parameters van uniformiteit toegepast op productiekenmerken van vleesvarkens’
  • Promotoren: Steven Janssens en Nadine Buys
  • Opleiding: master in de Bio-Ingenieurswetenschappen (Landbouwkunde, Dierlijke Productie) aan de KU Leuven

Verslag van de jury Boerenbond Persprijs 2017

Bachelors. Ilse speelde met haar werk in op het alsmaar stijgende productiegetal in de varkenshouderij. Daarom is het belangrijk dat de varkenshouder zorgt dat elke big in zo optimaal mogelijke omstandigheden kan groeien. Een van de mogelijke methodes is het verleggen van biggen. Ilse vergeleek die methode met de effecten van alternerend zogen of split-suckling. Bij die methode splitst men de biggen op in 2 groepen om ervoor te zorgen dat ze kort na hun geboorte allemaal voldoende biest opnemen. Bij biggen lichter dan 750 gram bleek dit weinig baat bij te brengen, maar wel voor de iets zwaardere biggen.

De jury vond dat Ilse vertrok van een goede probleemstelling. Ze wist een interessant verhaal te brengen in haar artikel en trok ook een duidelijke conclusie. De jury was gecharmeerd door de manier waarop ze de lay-out van Management&Techniek nabootste, met een startfoto, inleiding en citaten. Ze had ook aandacht voor voldoende beeldmateriaal en vormgeving van de grafiek en de tabellen.

Masters. Wim onderzocht of er een genetische basis voor omgevingsvariantie bestaat voor de productiekenmerken van vleesvarkens. Dat zou immers toelaten om de uniformiteit te verhogen via selectie. Dit werd bekeken via een dubbel kwantitatief genetisch model op basis van gegevens van de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF). De ouders van Wim blijken stamboekfokkers van piétrains te zijn. Verder maakte hij hier ook een economische analyse van.

De jury vond het een actueel en relevant onderwerp, dat goed gelinkt is aan de activiteiten van de VPF. De titel van het artikel was opvallend, met een duidelijke referentie naar ‘Animal Farm’ van George Orwell, maar hij dekte de lading goed: Selectie op uniformiteit: alle varkens zijn gelijk, maar sommige varkens zijn meer gelijk dan anderen. Andere pluspunten waren Wims vlotte schrijfstijl, de verbanden die hij legt met de praktijk en de duidelijke conclusies die hij trekt.

Het onderzoek laat hem nog niet los, want Wim is intussen gestart als junior onderzoeker om zijn doctoraat te behalen.

Meer info

Luc Vanoirbeek, woordvoerder Boerenbond (0477 33 06 35)