Menu

Boerenbond Oost-Vlaanderen verkiest eerste vrouwelijke voorzitter

Terug naar Persberichten

De bestuursleden van Boerenbond Oost-Vlaanderen verkozen deze week Lut D’Hondt als eerste vrouwelijke provinciale voorzitter in de Boerenbondgeschiedenis. Zij zal de komende 5 jaar vanuit Boerenbond de land- en tuinbouw in Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen en zal de belangen van onze provincie verdedigen in het Hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van Boerenbond.

Lut baat met haar man Marc Huyghe en zoon Gert een melkvee- en schapenbedrijf uit in Maldegem. Ze is 51 jaar en zetelde de afgelopen 5 jaar in het provinciaal bestuur van Boerenbond als vertegenwoordigster vanuit KVLV-Agra. Sinds vorig jaar is ze voorzitter van de bedrijfsgilde Maldegem en van de regioraad Gent-Eeklo, structuren die deel uitmaken van de democratische besluitvorming binnen Boerenbond.

“Ik wil in de komende periode drie accenten leggen in de provincie”, zegt Lut D’Hondt. “In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat de focus niet enkel ligt op de technische en bedrijfseconomische cijfers op het bedrijf. Die zijn noodzakelijk, maar het sociale aspect (gezinssituatie, arbeidsdruk …) moet ook een belangrijke plaats in de afweging van bedrijfskeuzes krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ook vrouwen binnen de overlegstructuren van Boerenbond mee aan tafel zitten met de mannelijke collega's. Omdat we samenwerken op het bedrijf en samen beslissingen nemen, is het ook belangrijk dat we bij overleg binnen Boerenbond ook samen overleggen, standpunten innemen en beslissen. Ten slotte zal ik er met het provinciaal bestuur over waken dat de belangen van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw weerklank krijgen in het Hoofdbestuur van Boerenbond.”

Samen met het hele provinciale bestuur wil Lut de komende vijf jaar de land- en tuinbouw in de Provincie een stem geven, zowel op economisch, ruimtelijk als sociaal vlak.

Meer info

  • Lut D’Hondt, provinciaal voorzitter Boerenbond Oost-Vlaanderen (0474 13 03 64)
  • Stijn De Roo, provinciaal secretaris Oost-Vlaanderen (0474 87 70 91)