Menu

Boerenbond neemt het voortouw inzake veilig werken in de tuinbouw

Terug naar Persberichten
Boerenbond dringt aan op de invoering van een aantal preventiemaatregelen tegen corona op land- en tuinbouwbedrijven.

Met een stijgende nood aan werkzaamheden met seizoenarbeiders in de fruit-, groente- en sierteelt in Vlaanderen, dringt Boerenbond aan op de invoering van een aantal preventiemaatregelen tegen corona op de land- en tuinbouwbedrijven. Boerenbond heeft er samen met een aantal burgemeesters en de provinciale overheden voor gepleit dat er aanstaande vrijdag een aantal maatregelen bekrachtigd zouden worden op de Nationale Veiligheidsraad: nl. het testen van seizoenwerknemers uit de oranje regio’s, de beschikbaarheid van voldoende testcapaciteit, het inzetten van de externe diensten voor bescherming en preventie, de beschikbaarheid van het testresultaat binnen de 24 uur en goede werkafspraken in verband met quarantaine. 

Gezondheid voorop 

“Boerenbond dringt er bij de Nationale Veiligheidsraad op aan om aanstaande vrijdag deze beslissingen te nemen voor de ganse tuinbouwsector. Dit is belangrijk met het oog op de volksgezondheid, de gezondheid van het seizoenpersoneel en opdat de oogst op een vlotte manier zou kunnen verlopen”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. 

Eerder deze maand bereikte Boerenbond reeds een akkoord met de vakbonden waardoor de werkgevers bij aankomst en ook periodiek een temperatuurmeting kunnen doen bij de seizoenwerknemers. Verder bereikte Boerenbond ook een akkoord met de vakbonden en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over een aantal checklijsten in verschillende talen die men op het bedrijf kan gebruiken. 

Onmiddellijk testen 

Boerenbond vraagt nu dat voor seizoenwerknemers die uit een oranje gebied komen (bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije) bij aankomst in België onmiddellijk een Covid-19-test zou kunnen gebeuren. Het is belangrijk dat het resultaat van deze test binnen de 24 uur beschikbaar is en dat de externe diensten voor preventie en bescherming hierbij ingeschakeld worden. Werknemers die uit groene regio’s (bv. Polen) komen kunnen onmiddellijk werken, maar ook hier is de temperatuurmeting en de goede opvolging van de fiches cruciaal. 

Capaciteit voor quarantaine 

Wanneer bepaalde seizoenwerknemers symptomen vertonen van Covid-19 of wanneer sommigen positief testen, is het nodig een voldoende capaciteit voor quarantaine te hebben. Indien het niet mogelijk is om die afzondering op de bedrijven zelf te voorzien, is het aangewezen om in dit verband op regionaal niveau tot goede afspraken te komen. 

Daarnaast roept Boerenbond haar leden in de verschillende sectoren op om de checklijsten goed toe te passen en de temperatuurmetingen op het bedrijf periodiek te doen. 

Meer informatie over personeel en tewerkstelling en de FAQs kan je hier vinden.