Menu

Terug naar Persberichten >Boerenbond maakt voorstellen van steunmaatregelen voor pluimveebedrijven over aan premier

Boerenbond maakt voorstellen van steunmaatregelen voor pluimveebedrijven over aan premierTerug naar Persberichten >

Alle sectoren
Alle regio's

Vandaag nodigde premier Charles Michel alle actoren uit de pluimveeketen uit op een ‘Taskforce gezondheidscrisis’. Dit gebeurde naar aanleiding van het fipronilschandaal dat de sector treft. Ook Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker was aanwezig en formuleerde voorstellen van concrete maatregelen ter ondersteuning van de getroffen pluimveebedrijven. 

Boerenbond raamde eerder deze week de voorlopige schade voor de pluimveehouders al op 10 miljoen euro, een bedrag dat niet te dragen is door de getroffen pluimveebedrijven zelf. Daarom vraagt  Boerenbond de overheid om steunmaatregelen.

Het is duidelijk dat de schade veroorzaakt werd door frauduleuze praktijken en dus in de eerste plaats moet verhaald worden op de veroorzakers van de schade. Gezien echter de afhandeling van het gerechtelijk onderzoek lang op zich kan laten wachten en het ook niet denkbeeldig is dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niets uitdraait, vraagt voorzitter De Becker aan de federale en Vlaamse regering om alle mogelijkheden van overheidstussenkomst te onderzoeken. Concreet werd gevraagd om te voorzien in.

  • overbruggingskredieten met staatswaarborg voor de getroffen bedrijven;
  • een wetgevend initiatief van de federale regering tot uitkering van een vergoeding aan de betrokken producenten, naar analogie met de dioxinecrisis (met bijvoorbeeld prefinanciering vanuit het Sanitair Fonds);
  • het vrijmaken van middelen uit de Europese crisisreserve.

Daarnaast werd ook gevraagd om voor de getroffen sector en bedrijven te voorzien in mogelijkheden van uitstel van betaling van sociale bijdragen als zelfstandigen, van uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen als werkgever en mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid.

Premier Michel kondigde op het overleg de oprichting aan van een gezamenlijke taskforce door de verschillende regeringen waarin zal nagegaan worden welke steunmaatregelen  er genomen kunnen worden voor de getroffen bedrijven. Ook al werden er nog geen concrete engagementen genomen, toch was er een positieve bereidheid vanuit zowel de federale als Vlaamse regering om alle mogelijke steun te  onderzoeken.

“We hebben onze voorstellen kunnen voorleggen en stellen vast dat de verschillende regeringen bereid zijn deze met een positieve blik te onderzoeken”, reageert Sonja De Becker na het overleg. “Ik reken erop dat hier nu snel werk van zal worden gemaakt”, alsnog de voorzitter van Boerenbond.

Meer info

Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling, Studiedienst (0475 84 24 55)