Menu

Boerenbond gelooft in biologische land- en tuinbouw

Terug naar Persberichten

Boerenbond ondertekende het strategisch plan bio 2018-2022 en herbevestigt daarmee dat biologische land- en tuinbouw een volwaardige plaats heeft in het Vlaamse land- en tuinbouwlandschap. Boerenbond zet ook de volgende jaren met veel ‘goesting’ de schouders onder de verdere ontwikkeling en groei van de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het is bovendien belangrijk dat de Vlaamse landbouwsector een gepast antwoord kan bieden op de snelgroeiende vraag van de consument naar meer bioproducten van eigen bodem.

Boerenbond werkte eerder al constructief en met een open geest mee aan de twee vorige strategische plannen, samen met de andere actoren en met de Vlaamse overheid. Ook deze keer bereidden de actieve biotelers in de interne Boerenbondwerkgroep Bio vanaf eind 2016 een insteek voor het derde strategische plan bio (2018-2022) voor.

Omschakelingsbegeleiding, een goede ketenwerking en gerichte communicatie- en promotiecampagnes werden naar voren geschoven als blijvende actiepunten. Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op het stimuleren van de bedrijfseconomische boekhouding voor biobedrijven, of minstens te werken aan een beter inzicht in de kostprijs van de biologische producten bij de producent. “Slimmer boeren met cijfers is ook voor bioboeren noodzakelijk en wij willen hen daar actief in bijstaan”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Sinds 2009 kwamen 720 individuele bedrijven aankloppen bij het Innovatiesteunpunt voor advies in het kader van het project ‘Bio zoekt Boer’. Dit resulteerde uiteindelijk in 130 omschakelaars. Ervaringen opgedaan in het project leren dat de ondersteuning van landbouwers die willen omschakelen naar biologische productie zeker geen overbodige luxe is. Het gaat dan niet alleen over financiĆ«le steun, maar zeker ook om begeleiding op het vlak van kennisopbouw en afzet. Boerenbond is daarom ook blij dat het nieuwe strategische plan bio meer dan vroeger de focus legt op de landbouwer zelf en vooral inzet op de begeleiding van bedrijven die willen omschakelen.