Menu

Terug naar Persberichten >Boerenbond dringt aan op bijsturing Europese wetgeving rond vrije-uitloopeieren

Boerenbond dringt aan op bijsturing Europese wetgeving rond vrije-uitloopeierenTerug naar Persberichten >

Alle regio's

Vandaag liet minister Willy Borsus weten dat vanaf 20 april ook professionele pluimveehouders hun pluimvee niet langer moeten ophokken. Daarmee heft de federale minister van Landbouw de laatste maatregelen op die hij trof in het kader van vogelgrieppreventie. De Belgische pluimveehouders reageren opgelucht. Dankzij de maatregelen en het strikt opvolgen ervan bleef de sector in ons land gespaard van grote verliezen, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Gezien vogelgriep een jaarlijks terugkomende bedreiging kan worden, vraagt Boerenbond Europa wel om zijn wetgeving te herbekijken zodat ook in periodes van ophokplicht, vrije-uitloopeieren hun status code 1 kunnen behouden.

Sinds 9 november 2016 zijn professionele pluimveehouders in België verplicht om hun dieren op te hokken. Dit betekent dat alle leghennen op de bedrijven met vrije uitloop moesten worden opgehokt. De Europese regelgeving betreffende de handelsnormen voor eieren stelt dat, wanneer de ophokperiode langer duurt dan 12 weken,  de bedrijven hun status ‘vrije uitloop’ verliezen. Dat betekent dat de eieren van die bedrijven dus niet meer in de handel gebracht worden als vrije-uitloopeieren (code 1). De eieren worden dan als scharreleieren (code 2) aangeboden, wat zware economische gevolgen heeft voor die pluimveehouders die wel de extra kosten hebben, maar geen meerprijs krijgen voor hun eieren.

Omdat de vogelgriep een jaarlijks terugkerende dreiging kan worden voor de professionele pluimveehouders, zowel in het najaar als in het voorjaar, gekoppeld aan de vluchten van de trekvogels, vraagt Boerenbond de Europese regelgeving te herzien. Zo dringt de sectorvakgroep Pluimvee van Boerenbond aan om de status ‘vrije uitloop’ toe te kennen aan leghennen die minstens een derde van hun leven toegang hebben tot vrije uitloop. Dat helpt periodes van ophokplicht te overbruggen, zonder de status 'code 1' te verliezen. Dat laat de pluimveehouder ook toe om zijn dieren binnen te houden in zeer slechte weersomstandigheden, wat het dierenwelzijn ten goede komt. De betrokken bedrijven moeten dan wel  over een overdekte wintertuin beschikken en extra scharrelmateriaal voorzien.

Boerenbond staat achter de kordate aanpak van minister Borsus die, in overleg met de sector, de ophokplicht snel heeft ingeroepen en die pas opgeheven heeft nu de dreiging weg is. Boerenbond vraagt de minister om er even kordaat bij Europa op aan te dringen de wetgeving bij te sturen zodat een reguliere dreiging, die de vogelgriep is, niet elk jaar opnieuw voor onnodige economische schade zorgt.

Meer info

Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling (0475 84 24 55)