Menu

Terug naar Persberichten >Boerenbond bezorgd om de aanhoudende droogte

Boerenbond bezorgd om de aanhoudende droogteTerug naar Persberichten >

Alle sectoren
Alle regio's

Hoewel de gevolgen van de extreme droogte verschillen tussen de regio’s en de teelten, worden ze dag na dag wel duidelijker in de hele land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. Het is te vroeg om te spreken over een algemene ramp voor de sector, maar het is wel duidelijk dat in sommige streken grote oogstverliezen in specifieke teelten onvermijdelijk zijn. De ongerustheid over de aanhoudende droogte groeit.

De droogte laat zich dag na dag scherper voelen. Waar het droge voorjaar toeliet om de veldwerkzaamheden in ideale omstandigheden op te starten (ploegen, bemesten, zaaien en planten) blijft het nu veel te lang wachten op neerslag die broodnodig is voor de groei van de planten. Hoewel alle Vlaamse land- en tuinbouwers op regen wachten, wordt de toestand in West-Vlaanderen uiterst kritisch. In het IJzerbekken, waar captatie van water uit de onbevaarbare waterlopen voor beregening van gewassen sinds eind vorige week verboden is, raken de mogelijkheden om de schadelijke gevolgen van de aanhoudende droogte te beperken, uitgeput. We komen op een punt waarop schade aan bepaalde gewassen onherstelbaar wordt.

Uitermate kritiek is de toestand voor vollegrondsgroenten (bloemkolen, spinazie, wortelen …), vroege aardappelen en vlas die op dit moment zouden moeten geoogst worden of het moment bereiken waarop de groei stopt. Ook gerst begint noodrijp te worden. Door de droogte zijn de opbrengsten laag, soms is ook de kwaliteit niet optimaal. Waar momenteel groenten ingezaaid of geplant zouden moeten worden, is dat nu (nog) niet mogelijk. Dit leidt tot verlies van plantmateriaal en potentiële opbrengsten.

Het is op dit moment onmogelijk om in te schatten hoe groot de schade zal zijn. Indien het binnenkort toch zou beginnen regenen, kan zeker de grasgroei, die momenteel stilgevallen is, weer starten. Ook de groei van maïs, tarwe, late aardappelen, fruit … kan dan hervatten.

Meer info

 Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder (0479 85 86 87)