Menu

Beslissing minister Collin om bosgebieden in Wallonië opnieuw open te stellen is verbijsterend en onverantwoord

Terug naar Persberichten
In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. 

De beslissing van minister Collin om een gedeelte van de bosgebieden gelegen binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg vanaf 6 april open te stellen voor toeristen is onverantwoord en onbegrijpelijk gezien het hoge besmettingsrisico van de Afrikaanse varkenspest, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.

In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. Dit gebied wordt nu opengesteld voor het publiek ondanks het luide protest van Boerenbond, ministers Van den Heuvel en Ducarme, en andere stakeholders. “Deze beslissing van minister René Collin is verbijsterend en wat ons betreft niet meer of minder dan het noodlot tarten”, reageert Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “En dat net op het moment dat diplomatiek alle zeilen bijgezet worden om belangrijke exportmarkten te heropenen.”

De Afrikaanse varkenspest is een uiterst besmettelijke ziekte die – hoewel ongevaarlijk voor de volksgezondheid en voorlopig enkel vastgesteld bij everzwijnen – snel kan overslaan van everzwijnen op varkens, met fatale gevolgen. In zijn communicatie wijst minister Collin zelf op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is die een kordate aanpak vraagt.  De beslissing tot heropening staat hier haaks op.

Daarom eisen wij dat minister Collin alle flankerende maatregelen die het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) naar voor schuift als voorwaarde voor openstelling, volledig overneemt en oplegt. Dat is nu nog niet het geval. Wij vragen dan ook dat het ministerieel besluit tot openstelling wordt aangepast en vervolledigd. Daarbij horen voor Boerenbond ook sensibiliseringsacties naar het publiek, met inschakeling van de lokale ondernemers, en extra handhaving én sluitende controles op de naleving van de uitgevaardigde flankerende maatregelen.

Ten slotte vragen we om absoluut voorrang te blijven geven aan de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. Een doeltreffende bestrijding is zowel voor onze varkenshouders als voor de lokale economie in de afgebakende gebieden de beste garantie op een verzekerde toekomst.