Menu

Terug naar Persberichten >Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in aardappelsector

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in aardappelsectorTerug naar Persberichten >


Vandaag werd overleg gepleegd tussen Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De uitzonderlijke weersomstandigheden van 2018 zorgen op het terrein voor problemen. Het voorjaar was zeer nat, wat leidde tot een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde leidde tot belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen, en mogelijk ook tot kwaliteitsverliezen. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk. Met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/Fiwap. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd. Ze wordt opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

De extreme weersomstandigheden van dit jaar worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept Belgapom haar leden op om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk. Wel wordt gestreefd naar een duurzame oplossing waarbij met de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden.

Een globale aanpak van deze problematiek op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom|Primeurs in november.

Meer info

Guy Vandepoel (0478 95 87 88)