Menu

“MAP 6 wordt een harde noot om te kraken”

Terug naar Persberichten
Themes: 
De Vlaamse regering heeft dan toch een akkoord bereikt over de vertaling van het zesde ontwerp-mestactieprogramma in Vlaamse wetgeving.

Eind december 2018 kreeg dit programma al groen licht van de Europese Commissie. Sindsdien was het wachten op de vertaling ervan in Vlaamse wetgeving, wat ook noodzakelijk is om een Europese beslissing over de derogatie te krijgen.

‘’Het ontwerp-mestactieprogramma bevatte al een heel aantal verstrengingen ten opzichte van het huidige MAP 5. Bovendien worden nu een aantal extra maatregelen opgelegd die voor de sector helemaal niet evident zijn en waarmee we het moeilijk hebben’’, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Zo is het moeilijk om te aanvaarden dat de sector afgerekend wordt op factoren die ze niet in de hand heeft, zoals bv. periodes van droogte of overvloedige regenval, die de waterkwaliteit beïnvloeden.

Ook het afbakenen van gebieden op basis van grondwaterkwaliteit blijft voor Boerenbond lastig liggen. Het effect van bijkomende maatregelen op grondwaterlagen is niet altijd meteen zichtbaar. Strenge maatregelen opleggen op basis van ontoereikende grondwaterkwaliteit in bepaalde regio’s – zonder dat duidelijk of zichtbaar kan aangetoond worden dat dit een gunstige impact zal hebben – is dan ook moeilijk om te aanvaarden.

Volgens onze informatie bevat het akkoord dat de Vlaamse regering bereikte – bovenop de maatregelen die al in het ontwerp-mestactieprogramma opgenomen waren – nog bijkomende verstrengingen. We beseffen zeer goed dat extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dat sommige meerderheidspartijen eisten om verder te gaan dan wat de Europese commissie noodzakelijk acht, valt zwaar. Daarmee plaatst de Vlaamse regering de sector voor een grote en moeilijke opdracht.

Ten slotte stellen we vast dat de Vlaamse regering ook de versoepelingen die in het ontwerp-mestactieprogramma voorzien waren voor gebieden waarin de waterkwaliteit – dankzij de inspanningen van de voorbije jaren – wél goed is, opnieuw geschrapt heeft. Ook dat is teleurstellend en weinig motiverend.

Positief is dan weer dat er een einde komt aan de onduidelijkheid, ook op het terrein. Boeren en tuinders hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn, vooral nu het plant- en bemestingsseizoen op gang komt. We rekenen er ook op dat de Vlaamse regering nu eensgezind alles op alles zet om het EU-nitraatcomité te overtuigen op korte termijn in te stemmen met de derogatie. Derogatie is immers bedoeld om veehouders onder strikte milieuvoorwaarden meer dierlijke mest te laten opbrengen zodat de nutriëntencyclus op het bedrijf meer gesloten is. Daarmee is derogatie een uitstekend voorbeeld van circulaire economie. Bovendien blijkt uit het monitoringsnetwerk dat deze derogatie geen enkele negatieve impact heeft op onze waterkwaliteit: de nitraatresidu’s op derogatiebedrijven scoren goed.

‘’We rekenen op een spoedige goedkeuring in het Vlaams parlement en op een duidelijke en snelle communicatie vanuit de overheid naar de land- en tuinbouwers over het nieuwe systeem, maar we beseffen dat MAP 6 een harde noot om te kraken wordt,’’ besluit Sonja De Becker.

Meer informatie

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)