Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

Sonja De Becker: “In MAP 6 is een strikt handhavingsbeleid nodig om de cowboys nu eens echt aan te pakken."

Opinie

"We rekenen op een kordate aanpak van de overheid en een strikte opvolging en handhaving van de opgelegde maatregelen."

Opinie

“Op de Dag van de Landbouw brengen we een positief en realistisch verhaal van de boerenstiel in Vlaanderen.”

Opinie

Iedere melkerij mag strategische keuzes maken, maar men mag de impact daarvan op onze melkveehouders niet vergeten.

Opinie

"De Vlaamse, federale en Europese politici staan in het laatste jaar van de legislatuur nog voor stevige uitdagingen."

Opinie

Sonja De Becker: "Nieuwe technologieën kunnen een handige tool zijn voor boer én voor administraties."

Opinie

Voorzitter Sonja De Becker schreef een opiniestuk naar aanleiding van een uitspraak van Marjolein Visser.

Opinie

Voorzitter Sonja De Becker schreef het voorbije weekend een opiniestuk voor VRT NWS.

Opinie

Sonja De Becker: “Het wordt nu afwachten of de erkenning als landbouwramp er komt.”

Opinie

N-VA en Bond Beter Leefmilieu opperden in De Standaard dat een reductie van de veestapel een oplossing is voor het...

Opinie

"Voor de zoveelste keer proberen sommigen een milieudoelstelling te misbruiken om een ideologisch punt te realiseren."

Opinie

"Ondanks onze vragen en bekommernissen heeft de regering de wet onbelast bijklussen ongewijzigd goedgekeurd."