Menu

Terug naar Pers >Opinie

Opinie

“Men moet nu werk maken van een efficiënt, gecoördineerd en volgehouden afschot van de everzwijnenpopulatie.”

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder. Een...

Opinie

Sonja De Becker: "De bereidheid tot samenwerking in een aantal acties van het Actieplan Fruit is nihil gebleken."

Opinie

"De economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest wegen dag na dag zwaarder door op onze varkensbedrijven."

Opinie

Sonja De Becker: “Zelf kunnen kiezen wat je al dan niet eet, blijft een verworven vrijheid.”

Opinie

Sonja De Becker: “Onze landbouw mag niet als politieke pasmunt gebruikt worden!”

Opinie

"Onaanvaardbaar dat men beslist om de bestaande schaderegeling te schrappen zonder dat de nieuwe regeling is uitgewerkt"

Opinie

"De dreiging van Afrikaanse varkenspest blijft aanhouden en ook de impact op onze markten blijft doorwegen."

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opinie

Sonja De Becker: “In MAP 6 is een strikt handhavingsbeleid nodig om de cowboys nu eens echt aan te pakken."

Opinie

"We rekenen op een kordate aanpak van de overheid en een strikte opvolging en handhaving van de opgelegde maatregelen."