Menu

Veehouders kind van de rekening zonder dat hen schuld treft

Terug naar Opinie

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker geeft haar kijk op de beelden die undercover werden gedraaid in het slachthuis van Izegem.

Drie minuten beeldmateriaal gedraaid in het slachthuis van Izegem werden dinsdagmorgen bij vele veehouders ervaren als een kaakslag in het gezicht. Opnieuw tonen beelden van op de slachtvloer hoe op een onaanvaardbare manier met dieren omgegaan wordt. Handelingen die een aanfluiting zijn van de dierenwelzijnsregels. Dit is absoluut geen voorbeeld van de correcte toepassing van slachthandelingen die dierenleed moeten voorkomen.

Onaanvaardbaar wat daar gebeurt in de slachtlijn, dit is niet goed te praten. Laat het duidelijk zijn, ook als Boerenbond waren we geschokt over de beelden die getoond werden. Onze veehouders doen er alles aan om hun dieren, met respect voor dierenwelzijn, slachtrijp te maken en ze gezond en in goede conditie aan te leveren naar het slachthuis. Zij verwachten dan ook dat de schakels in de keten na de boerderij een zorgzame behandeling garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren. Het is dan ook onthutsend om te moeten vaststellen hoe de dieren behandeld worden eens ze van het bedrijf vertrokken zijn naar het slachthuis. De wetgeving is duidelijk en moet toegepast en gehandhaafd worden. Het is aan de bevoegde instanties om nauwgezet toe te zien op de naleving ervan en om op te treden bij wantoestanden.  

Boerenbond betreurt dat door dergelijke toestanden opnieuw het imago van een volledige sector besmeurd wordt.

Sonja De Becker

Boerenbond betreurt dat door dergelijke toestanden het imago van een volledige sector opnieuw besmeurd wordt en de veehouders het kind van de rekening worden, terwijl henzelf hierin helemaal geen schuld treft. Deze toestanden worden immers maar al te gretig aangegrepen door de antiveehouderijlobby als zogenaamd bewijs dat onze Vlaamse veehouderij dieronvriendelijk is, en deze praktijken het gevolg zijn van een zogenaamde industriële veeteelt. Anderen gebruiken deze toestanden gretig om te pleiten voor een volledige ommekeer van onze veehouderij naar kleinschaligheid en korte keten. Alsof diervriendelijkheid in een een-op-eenrelatie staat tot de grootte van een bedrijf. Alsof dieren in kleinere bedrijven of dieren die vermarkt worden via de korte keten niet geslacht moeten worden. Daarbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van het gebrek aan kennis dat de burger heden ten dage heeft van het omgaan met grote landbouwhuisdieren en van het slachtproces. 

Kortom, dergelijke toestanden besmeuren het imago van de hele Vlaamse veehouderijsector. En dat is onaanvaardbaar. Met alle beschikbare hulpmiddelen en infrastructuur moeten de slachthuizen vandaag perfect in staat zijn om het slachtproces op een professionele wijze te organiseren, en dat met respect voor dierenwelzijn. Slachthuizen moeten eindelijk wakker worden en dierenwelzijn als prioriteit in hun bedrijfsproces incorporeren. De dierlijke vakgroepen binnen Boerenbond erkennen dierenwelzijn alvast als een belangrijke prioriteit en hebben eerder dit jaar hun fiat gegeven aan de uitwerking van een roadmap dierenwelzijn, met daarin onder meer een versterkt opleidings- en vormingsprogramma voor onze leden en de ontwikkeling van een dierenwelzijnsscan voor veehouders.

Wij vragen als veehouders datgene waar wij recht op hebben en aanspraak mogen op maken: wij verwachten in de eerste plaats dat het product dat we met fierheid afleveren ook met respect behandeld wordt op de slachtvloer. Wie fier is op zijn beroep en stiel toont respect voor elk dier! Wij verwachten een correcte en eerlijke behandeling en waardering van onze dieren. Als iedereen doet wat hij moet doen, met respect voor mens en dier, alleen dan zal er vertrouwen en fierheid terugkeren in de sector.