Menu

Op de eerste rij, 9 november 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Vijf punten voor aanpak overpopulatie everzwijnen

Een paar weken geleden riep ik in deze bijdrage de Vlaamse overheid nog maar eens op om eindelijk werk te maken van het inperken van de everzwijnenpopulatie tot een beheersbaar niveau. Een meer dan terechte vraag gezien de overlast en de schade die deze populaties veroorzaken bij onze akkerbouwers, en die nu nog versterkt wordt door de dreiging die everzwijnen betekenen in het uitdragen van de Afrikaanse varkenspest. Ook buiten de landbouw stijgt trouwens de ongerustheid over de overpopulatie en de overlast. Kijk maar naar de berichten die met de regelmaat van de klok in de pers verschijnen over ongeruste buren die plots op straat oog in oog staan met een everzwijn, over omgewoelde tuintjes, gazonnetjes enzovoort.

In opdracht van minister Schauvliege organiseren de gouverneurs van Limburg en Antwerpen deze en volgende week overleg met de verschillende betrokkenen. Zo ook met Boerenbond. In voorbereiding daarvan hebben wij vijf concrete punten geformuleerd die moeten leiden tot een efficiënte aanpak. Zo vragen we dringend een duidelijk zicht op het aantal everzwijnen en waar ze zich bevinden, zodat monitoring en dus ook gerichte actie mogelijk wordt. Daarnaast vragen wij, samen met de jachtsector, naar meer mogelijkheden voor bejaging. Hierbij denken we concreet aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera’s en het onder bepaalde en gecontroleerde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers.

Ten derde vragen we ook dat bejaging van everzwijnen in natuurgebieden mogelijk wordt. Het is immers een feit dat belangrijke populaties everzwijnen zich ophouden in natuurgebieden en van daaruit schade aanbrengen in landbouwgebieden. Daarom moet er ook een duidelijk jachtbeleid komen in natuurgebieden. In de natuurgebieden waar niets gebeurt, moeten de beheerders deze gebieden dan maar omheinen zodat de populatie niet langer meer schade kan aanbrengen in landbouwgebieden en bij particulieren. Daarnaast vragen we de aanstelling van een everzwijncoördinator die de partijen samenbrengt en ervoor zorgt dat de afspraken op het terrein opgevolgd en uitgevoerd worden. Ten slotte vragen we – in het kader van de Afrikaanse varkenspest – ook meer sensibilisering van de brede bevolking. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het plaatsen van infoborden op snelwegparkings en bij natuurgebieden, waarbij gevraagd wordt geen etensresten achter te laten. Ook de jachtsector moet alert blijven en opgeroepen worden om bij elke jachtpartij strikt alle bioveiligheidsmaatregelen na te leven.

Onze oproep werd door sommigen weggezet als een ongenuanceerd standpunt “waarbij Boerenbond tegen elke terugkeer van grote wilde dieren in onze natuur zou zijn en voorstander van ongebreidelde jacht op en uitroeiing van everzwijnen en alle andere wilde dieren.” Wie de moeite doet om onze standpunten correct te lezen, weet dat dat niet onze vraag is. We vragen enkel en alleen om de overlast voor boer én burger veroorzaakt door overpopulaties eindelijk aan te pakken, en daarmee tegelijk ook het sanitair risico binnen de perken te houden. Niet meer maar ook niet minder.

Zelf kunnen kiezen wat je al dan niet eet, blijft een verworven vrijheid.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Week van de steak-friet

Van 3 tot 11 november zet de VLAM – samen met de Waalse tegenhanger Apaq-W – hét nationale gerecht steak-friet in de kijker. Er lopen radiospots, de Madammen voeren promo op Radio 2, Jeroen Meus serveert steak-friet in zijn tv-programma en ook slagers, supermarkten en heel wat restaurants zetten deze week de steak-friet prominent in de schijnwerpers. De campagne spoort niet aan om meer vlees te consumeren maar wel om producten van bij ons te promoten en de consument dus aan te zetten om de voorkeur te geven aan producten van eigen bodem. Een goed stukje Belgisch vlees vergezeld van even lekkere frietjes van Vlaamse bodem en een knapperig slaatje van groenten van bij ons. Stuk voor stuk Belgische kwaliteitsproducten – daar mogen we best trots op zijn. Daarvan mogen we best – op tijd en stond – genieten. Van Groen en sp.a komt, zoals verwacht, de klassieke proteststem en “mag er geen overheidsgeld meer gaan naar dergelijke campagnes die ongezonde voeding promoten.” Hierbij toch enkele bedenkingen:

Eén: deze campagne wordt niet gefinancierd met overheidsgeld maar puur met sectorgeld. Mag een sector zichzelf nog promoten alsjeblieft? Twee: een stukje vlees op tijd en stond is echt niet ongezond. Vlees is een bron van eiwitten, zink en de noodzakelijke vitamine B12 en blijft op die manier deel uitmaken van een evenwichtige voeding. Drie: zelf kunnen kiezen wat je al dan niet eet, blijft een verworven vrijheid. Dat bleek trouwens ook vorige week toen de Leuvense studenten eisten dat het studentenrestaurant Alma opnieuw maaltijden met vlees zou serveren en de universiteit dwongen terug te komen op de eerdere beslissing.

Laat eenieder die dat wil dus gerust en met veel smaak genieten van een lekkere steak-friet deze week en ook nadien …

Meer informatie