Menu

Op de eerste rij, 9 november 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Dierenwelzijn op de eerste rij

Deze week verspreidde Animal Rights opnieuw undercoverbeelden, ditmaal van een pluimveebedrijf, gefilmd tijdens twee nachtelijke bezoeken. In hun kielzog een journaliste van VTM. Zonder toestemming bij nacht privé-eigendommen betreden – voor dierenrechtenorganisaties gelden duidelijk andere wetten dan voor gewone burgers.

Los van het feit of op de beelden overtredingen te zien zijn of niet – dat is aan de inspectiediensten om uit te maken – is het kwaad alweer geschied … Een hele sector wordt in een slecht daglicht gesteld. Minister Weyts was er als de kippen bij om de landbouwsector op te roepen hem te volgen in zijn strijd voor meer dierenwelzijn. “Ofwel volgt de sector in het hoger leggen van de lat met betrekking tot dierenwelzijn, ofwel zal men ten onder gaan”, aldus Weyts.

Wel, minister Weyts, de sector en Boerenbond nemen wel degelijk hun verantwoordelijkheid op. Onze dierlijke vakgroepen zijn zich zeer goed bewust van het belang van dierenwelzijn op onze bedrijven. Daarom ook hebben ze de voorbije maanden gewerkt aan een Roadmap Dierenwelzijn met daarin onder meer een versterkt opleidings- en vormingsprogramma voor onze leden. En daarnaast ontwikkelen we ook extra tools, instrumenten die de veehouders ondersteunen in de zorg voor dierenwelzijn en diercomfort op hun eigen bedrijf. Enerzijds een checklist waarbij de veehouder kan nagaan of hij voldoet aan alle verplichtingen, anderzijds werken we, samen met het ILVO, aan een dierenwelzijnscan. Het geheel lanceren we onder de slogan ‘Blije dieren, blije boer’. Want als dieren zich goed en comfortabel voelen, is dat ook goed voor de boer. Meer en een betere productie vertaalt zich onmiddellijk in betere bedrijfsresultaten. De eerste tool die we deze week lanceren, is een handige brochure. Per diersoort hebben we een checklist gemaakt met daarin op een heel overzichtelijke manier alle wettelijke regels, maar ook de bovenwettelijke verplichtingen uit de verschillende lastenboeken. Daarbij telkens ook een woordje uitleg en wat aandachtspunten. Wie de checklist doorloopt en afvinkt, is er zeker van dat hij als veehouder conform de regels werkt. We stellen ook een sticker ter beschikking die je op de staldeur kan bevestigen. De brochures en stickers worden de komende weken en maanden verspreid via onze vormingsavonden, standen op beurzen enzovoort. Het is een instrument om onze veehouders te ondersteunen, te helpen bij de naleving van de regels. Want zowel wij als organisatie, als onze veehouders zijn wel degelijk begaan zijn met dierenwelzijn en dragen diercomfort hoog in het vaandel.

De sector blijft dus niet bij de pakken zitten en neemt wel degelijk zijn verantwoordelijkheid. De wetgeving is duidelijk en wij hebben geen probleem dat de naleving ervan gehandhaafd wordt. Dat is in het belang van de volledige sector. Maar dit moet dan wel op een correcte en legale manier gebeuren. En daarvoor zijn er de inspectiediensten die hun werk moeten doen. Het is niet correct om een hele sector af te rekenen op beelden – illegaal bij nacht gedraaid – die niet representatief zijn voor de sector. Dat is een kaakslag in het gezicht van elke veehouder die dag in, dag uit met zijn dieren begaan is en er alle mogelijke zorg voor draagt.

Bij deze nodig ik de journaliste van dienst uit om – ditmaal niet undercover en gewoon overdag – te komen kijken hoe onze bedrijfsleiders op onze bedrijven zorg dragen voor hun dieren. De uitnodiging geldt overigens ook voor Animal Rights en voor de minister bevoegd voor Dierenwelzijn.

Het is niet correct om een hele sector af te rekenen op beelden – illegaal bij nacht gedraaid – die niet representatief zijn voor de sector.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Europees commissaris Marianne Thyssen te gast bij Boerenbond

Maandag vergaderde de Bondsraad in Leuven. De Bondsraad zijn de leden van alle provinciale besturen van Boerenbond die een drietal keer per jaar samenkomen rond een bepaald thema. Deze keer hadden we Europees commissaris Marianne Thyssen te gast. Haar bezoek komt op een geschikt moment. Europa heeft na een zeer woelige periode zijn zelfvertrouwen teruggevonden, en ook het vertrouwen in Europa is stilaan terug. Commissievoorzitter Juncker spreekt zelfs van een Europa met de wind in de zeilen. Vanuit Boerenbond steunen wij voluit het Europese project en maken wij een duidelijke keuze voor meer Europa en voor een sterker Europa. Teruggaan of een hernationalisatie van de landbouw is geen optie voor ons. Maar toch maken wij ons als landbouwsector zorgen. Er is – terecht – grote ongerustheid over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. En de jongste jaren hebben we, in volle crisisperiode,  ervaren dat Europa onvoldoende oor en oog heeft voor zijn Europese boeren. Alle begrip voor het feit dat Europa meer is dan landbouw en dat er zich ook belangrijke nieuwe uitdagingen voordoen. Maar het is cruciaal dat Europa oor en oog blijft hebben voor de noden van zijn boeren en dat het zijn basisopdracht van waaruit het ooit ontstaan is – namelijk het voorzien in de eigen voedselvoorziening – niet loslaat. Beschikken over voldoende, gezond en goedkoop voedsel voor de bevolking lijkt vandaag voor velen een evidentie, maar dat is het niet. De geschiedenis bewijst het keer op keer: waar er honger is, komt er onvrede en van onvrede komt oorlog. Voldoende voedsel is dé basisvoorwaarde voor vrede. En dat is wat Europa ons al meer dan 60 jaar biedt. Het is cruciaal dat Europese beleidsmakers zich hiervan bewust blijven en de condities scheppen zodat de Europese landbouwers ook in de toekomst deze cruciale rol kunnen blijven opnemen. Dat veronderstelt dat zij ook een leefbaar inkomen uit hun activiteit halen. Het budget en de contouren van een toekomstig GLB bepalen daarvoor de spelregels.

Stof genoeg dus voor een panelgesprek en discussie met Marianne Thyssen die als Europees commissaris op de eerste rij van de Europese beleidsmakers zit. Over de inhoud van het gedachtewisseling en de vraagstelling lezen jullie meer op pagina 4. Laat mij me hier beperken tot de vaststelling dat we in onze Europese commissaris alvast een bondgenoot hebben als het gaat over het cruciaal belang van een sterk toekomstig landbouwbeleid.