Menu

Op de eerste rij, 9 mei 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Wie krijgt water?

Een extreem droge zomer in 2018, met een neerslagtekort dat de voorbije winter niet weggewerkt werd, een zonnig paasweekend en een langetermijnvoorspelling voor opnieuw een extreem droge zomer. Meer was niet nodig om ‘de droogte’ alomtegenwoordig in de media te maken. En ook al kregen we intussen een paar fikse buien te verwerken, de droogte blijft een ‘hot’ item.

Ik trap een open deur in als ik zeg dat water onmisbaar is voor onze sector. Al vele jaren wordt op land- en tuinbouwbedrijven ingezet op rationeel watergebruik. Ook via het grondwatervergunningenbeleid wordt er gestuurd op duurzaam watergebruik en het inzetten van alternatieve waterbronnen.

De voorbije droge zomers hebben er voor gezorgd dat er binnen de sector en het beleid een versnelling hoger geschakeld werd in het kader van duurzaam waterbeheer. Tal van initiatieven werden genomen inzake nog efficiënter watergebruik, investeringen in hergebruik van water op bedrijfsniveau, onderzoek naar droogtebestendige gewassen – met middelen van de sector en van Boerenbond, landbouwers die vernieuwende samenwerkingen aangaan voor duurzaam watergebruik … Maar plannen realiseren kost tijd. Zeker als er vergunningstrajecten doorlopen moeten worden waarbij advies nodig is vanuit verschillende beleidsdomeinen die niet altijd in dezelfde richting denken …

Ook het waterafschakelplan dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal opstellen tegen de zomer van 2020 kwam ter sprake. Dat zal bepalen wie bij extreme droogte wanneer nog welk type water mag gebruiken. Kortom, wie krijgt voorrang op wie. Dat er zo’n plan komt is goed, want het vermijdt de chaos zoals we die vorige zomer kenden. Maar het wordt een moeilijke discussie. VOKA zegt dat ‘bedrijven zonder water zetten ernstige gevolgen kan hebben voor de voedselveiligheid, voor de veiligheid binnen de bedrijven of het milieu’. En dus moeten die bedrijven prioriteit krijgen in het afschakelplan. Natuurpunt claimt prioriteit voor natuur want ‘natuurgebieden leveren diensten zoals koolstofopslag, drinkwaterproductie, toerisme, recreatie en buffering tegen overstroming’. Ook landbouw levert al die diensten én nog minstens 1 dienst extra: voedselvoorziening, een dienst die wellicht ook wel enige prioriteit verdient? Genoeg voer voor discussie dus. Belangrijk is om vooral tot een gedragen plan te komen, onderbouwd met data, waarbij alle actoren van in het begin op een correcte manier betrokken worden en waarbij de juiste afwegingen gemaakt worden. Een discussie die wat ons betreft best rond de tafel gevoerd wordt en niet via of in de media.

Een waterafschakelplan vermijdt de chaos van vorig jaar, maar wordt een moeilijke discussie.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Bezorg ons ‘je maat’

Deze week ontvingen jullie een mail met de vraag om jullie ledenprofiel te actualiseren. En daar is een goede reden voor. We willen namelijk nog beter met jullie communiceren en jullie op de hoogte houden van alle zaken die voor jullie belangrijk of interessant zijn. We stapten begin dit jaar met onze Boer&Tuinder al over van een krant naar een magazineformat. Maar we willen ook digitaal beter met jullie communiceren. Daarom krijgen onze nieuwsbrieven vanaf volgende maand een frisse lay-out, en ze zullen ook beter leesbaar zijn op smartphone.

Daarnaast brengen we jullie vanaf juni ook een ‘nieuwsbrief op maat’. Ik krijg immers nogal eens de opmerking dat jullie dreigen te verdrinken in alle informatie die we jullie aanbieden. Daarin willen we jullie in de toekomst, rekening houdend met de regio waar jullie wonen en met de specialisaties die jullie opgeven in jullie ledenprofiel, meer ‘op maat’ informeren. De ambitie is dus dat jullie via de nieuwsbrief op maat enkel nog die informatie ontvangen die voor jullie relevant is en die er voor jullie echt toe doet. Maar dat ‘op maat’ informeren kunnen we natuurlijk enkel als we jullie ‘maat’ ook effectief kennen. Vandaar de e-mail die jullie deze week kregen om jullie ledenprofiel te actualiseren. Bij deze dus een warme oproep om – ondanks de drukke veldwerkzaamheden – toch enkele minuten hiervoor de tijd te nemen. Verder in dit nummer vind je een stappenplan. Kreeg je geen e-mail en heb je toch een mailadres, laat het ons dan weten op info@boerenbond.be.