Menu

Op de eerste rij, 9 februari 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Oplossing in de maak voor Waalse PWA-werknemers?

Sinds 1 januari is in Vlaanderen het wijk-werken gestart. Dat vervangt het huidige PWA-stelsel. Voor land- en tuinbouw, en zeker voor de fruitteelt, is dit een serieuze wijziging en niet in de goede richting. Een wijkwerker mag bv. maar maximaal 60 uren per maand presteren. We hebben via verschillende wegen getracht om de huidige soepele toepassing van de PWA-uren, nl. de mogelijkheid om tot 150 uren per maand te presteren, ook toegepast te krijgen in het nieuwe wijk-werken. De Vlaamse regering wou hier niet op ingaan omdat de doelstelling van wijkwerking anders is: het gaat over een tijdelijk traject om mensen naar een meer vaste tewerkstelling te begeleiden. Zelfs op onze vraag om een overgangsperiode van twee jaar te voorzien zodat de huidige gebruikers van PWA zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe situatie wilde men niet ingaan.

In Wallonië daarentegen blijft de PWA-werking gewoon bestaan. De vraag is dan ook of Waalse werkzoekenden of leefloongerechtigden die in het Waalse PWA-systeem zitten, nog aan de slag zullen kunnen bij Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Want dat zijn er vandaag toch nogal wat, vooral in de Limburgse fruitteelt. Een eerste reactie van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters was afwijzend. We hebben daarop samen met BelOrta een goed gestoffeerd en gedocumenteerd dossier opgemaakt om de ernst van de zaak te duiden. Een kleine bevraging maakt immers duidelijk dat meer dan 80% van de PWA’ers die vandaag in de Limburgse fruitteelt werken uit Wallonië komen. Het is dan ook belangrijk – voor de Limburgse fruittelers maar ook voor deze Waalse arbeidskrachten – om deze mogelijkheid ook in de toekomst open te houden. Hetzelfde geldt trouwens voor de groententeelt, ook al gaat het daar over kleinere aantallen.

Meer dan 80% van de PWA’ers die momenteel in de Limburgse fruitteelt werken komen uit Wallonië.

Intussen vernemen we dat er nu toch langs beide kanten van de taalgrens goede wil aan het groeien is om naar een oplossing te zoeken. Deze week sloot minister Muyters overigens nog een samenwerkingsovereenkomst met zijn Waalse collega-minister om meer Waalse werkzoekenden aan het werk te krijgen in Vlaanderen.

Want de werkloosheid in Vlaanderen daalt immers systematisch, en het wordt dus moeilijker om arbeidskrachten te vinden, ook in onze sector. Dat is de realiteit, daar moeten we niet blind voor zijn. Het wegvallen van de Waalse PWA-plukkers zou dit alleen nog maar verergeren. Met wat goede wil van beide kanten is een oplossing dus zeker mogelijk. Een oplossing waarbij iedereen wint – onze telers, maar ook de Waalse PWA-arbeidskrachten die verder aan de slag kunnen blijven. We houden jullie op de hoogte.

Brussels Airport en Brussels Airlines

Brussels Airlines is deze week niet uit het nieuws weg te slaan. De verdere ontwikkelingen rond dit dossier zullen ook impact hebben op de uitbater van de nationale luchthaven, Brussels Airport Company. Brussels Airport Company, dat  megalomane plannen heeft voor de verdere ontwikkeling van onze nationale luchthaven. De uitbreidingsplannen, die moeten toelaten om de piekcapaciteit te verhogen, werden eind 2016 al gelanceerd. Ze zorgen sindsdien voor heel wat onrust bij de omwonenden van de luchthaven. Twee opties liggen voor: optie A, met een verlenging van de huidige taxiweg; in de tweede optie – optie B – worden de taxiweg én de baan 25L met bijna 900 meter verlengd. Qua capaciteit is er geen verschil, maar het grote verschil zit hem in het feit dat bij optie B de vliegtuigen verder van Brussel kunnen starten om op te stijgen, zodat ze kunnen voldoen aan de strengere geluidnormen boven Brussel.

Maar optie B is ook net de optie met de grootste ruimtelijke impact. Een verlenging van de baan zou een van de laatste grote open ruimtes en waardevol landbouwgebied tussen Brussel en Leuven volledig doen verdwijnen. 100 ha landbouwgebied en 22 huizen zouden onteigend worden, en de rest zou opkijken tegen een muur van 18 meter hoog … De leefbaarheid van de dorpskernen eromheen zal zo zwaar onder druk komen. Ik kan het weten, want dit speelt zich af in mijn achtertuin.

Voor Landelijke Gilden en Boerenbond is het heel duidelijk: wij zijn voor een economisch rendabele luchthaven maar wel één die de open ruimte en de leefbaarheid van de dorpskernen respecteert. Optie B, waarbij de baan met 900 meter verlengd zou worden, is voor ons dan ook onaanvaardbaar. Temeer omdat die enkel en alleen op tafel ligt om te voldoen aan de Brusselse geluidsnormen …

Limburgse kers op de verjaardagstaart van Eco²

Sinds vorig jaar is natuurbeheer niet meer enkel voorbehouden voor natuurverenigingen, maar kan iedereen een natuurbeheerplan indienen om natuur te beheren. In de ruilverkaveling Jesseren in Borgloon hebben de boeren, verenigd in de agrobeheergroep ‘Land van Loon’, de daad bij het woord gevoegd en zich kandidaat gesteld om een deel binnen de ruilverkaveling – waar extra natuur, landschap en waterberging ontwikkeld zullen worden – zelf te beheren. De effectieve toewijzing aan de agrobeheergroep heeft bloed, zweet en tranen gekost, want de weerstand was zeer groot. Maar met de volgehouden inspanningen van velen is het uiteindelijk toch gelukt. Een mooie primeur, want een agrobeheergroep krijgt dus voor het eerst de kans om autonoom natuur te beheren in het kader van een ruilverkaveling. Ook een mooie kers op de verjaardagstaart van het agrobeheercentrum Eco² – een initiatief van onze organisatie – dat deze agrobeheergroepen ondersteunt en dat dit jaar zijn vijfde verjaardag viert.