Menu

Op de eerste rij, 8 juni 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Bio: productiewijze of product?

Terwijl de nationale bioweek loopt, begint de uitwerking van de nieuwe Europese bioverordening stilaan op een saga te lijken. Het is al niet eenvoudig om met alle Europese landen tot een consensus te komen. Maar ook binnen de biosector zelf is het duidelijk dat niet iedereen overtuigd is van hetzelfde geloof, dat blijkt in tal van dossiers.

Een deel van de biosector wil zijn productiewijze vanuit rendementsoverwegingen optimaliseren en kunnen groeien. Een ander deel wil absoluut vasthouden aan een eerder kleinschalige aanpak en die als de enige bioproductiewijze verankeren. De eerste groep stelt dat een kwalitatief goed en rendabel bioproduct het doel is, terwijl anderen eerder zweren bij de productiewijze.

Wij zijn er als brede beroepsorganisatie van overtuigd dat beide manieren van boeren hun bestaansreden hebben én ondersteuning verdienen. Fundamentalistisch vasthouden aan het verleden is geen goede zaak, een open toekomstgerichte kijk is hier eerder op zijn plaats. De wereld staat immers niet stil.

Er is dringend nood aan een goede bioverordening. Laat ons hopen dat men binnen de Europese biosector inziet dat men door de huidige impasse in zijn eigen voet aan het schieten is, en dat is bijzonder jammer. Bio is immers een volwaardige landbouwvorm en ook de biologische land- en tuinbouwers moeten zelf en als sector kunnen evolueren, vooruitgaan.

Nieuwe landbouwers en verdienmodellen

Vorige week won Biogrondfonds De Landgenoten de innovatiewedstrijd ‘Radicale vernieuwers’ waarbij Radio 1, De Standaard en de sociale innovatiefabriek op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. De toegang tot grond in de landbouw is er zo één van.

Diversiteit is een troef in onze Vlaamse landbouw. Hoe diverser, hoe weerbaarder en veerkrachtiger we zijn, zowel als sector maar ook als maatschappij.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Via het biogrondfonds worden burgers mede-eigenaar van de grond die de bioboer dan huurt. Na 3 jaar heeft de coöperatie ongeveer 10 ha grond verworven en verhuurd aan bioboeren, een weliswaar bescheiden succes tot nu toe. Het concept zal zich dus nog verder moeten bewijzen. Maar het verdient in elk geval om een kans te krijgen. Ik weet dat er bij een deel van onze leden nogal wat argwaan en scepticisme is ten aanzien van dit soort nieuwe landbouwmodellen. Ik weet ook dat er vrees is dat bijvoorbeeld OCMW’s en gemeenten bij verpachting een voorkeurregeling zouden gaan toepassen waarbij dan de ‘gangbare’ bedrijven achtergesteld zouden worden. Een tijd geleden hebben we met de initiatiefnemers van De Landgenoten gesproken. Dit is niet hun bedoeling. Zij zijn op zoek naar win-winsituaties en zijn helemaal niet uit op een conflictmodel met andere landbouwers. Laat ons dan ook met open vizier kijken en mee nadenken over dit soort nieuwe landbouwmodellen. Onze Groene Kringers schreven het een paar weken geleden in een mooi opiniestuk: diversiteit is een troef in onze Vlaamse landbouw. Hoe diverser, hoe weerbaarder en veerkrachtiger we zijn, zowel als sector maar ook als maatschappij. Het is ook de reden waarom we eind vorig jaar in het Hoofdbestuur beslisten om binnen Boerenbond een aanbod te ontwikkelen voor ‘nieuwe’ landbouwers en nieuwe verdienmodellen in landbouw. Op dit moment zijn we volop bezig deze ‘nieuwe’ landbouwers te bevragen zodat we ook hen in de toekomst vanuit de organisatie de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Zwerfvuilactie volgende week officieel van start

Volgende week is het eindelijk zover, dan trappen we onze campagne tegen zwerfvuil – in samenwerking met OVAM – officieel af. De voorbije weken zijn jullie massaal ingegaan op onze oproep om borden te bestellen die voorbijgangers duidelijk zullen maken dat afval niet thuishoort op velden en in weides. Meer dan 5500 borden met de slogan ‘Wij houden niet van blik en ander afval – hou jij het mee proper?’ zijn intussen besteld en klaar voor levering! Ze verschijnen vanaf volgende week overal in het Vlaamse landschap en zullen ook bij de recreatieve tochten van Landelijke Gilden deze zomer een prominente plaats krijgen.

Onze actie is dus een schot in de roos. En goede voorbeelden krijgen navolging … Ook de collega’s van het ABS zetten nu eenzelfde actie met OVAM op en laten zich duidelijk door onze slogans inspireren. Hoe meer aandacht voor zwerfvuil, hoe beter!