Menu

Op de eerste rij, 7 september 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Opendeurpolitiek

Het slachthuis van Tielt zet een maand lang de deuren open voor het publiek. Dat initiatief ontlokte afgelopen weekend bij een aantal journalisten van de geschreven pers de opmerking dat zo'n opendeurpolitiek iets is wat de hele keten ‘van kwekers tot slachters’ zou moeten volgen. Ik citeer: “Alle kaarten op tafel. Zodat iedereen in eer en geweten kan beslissen wat er op het bord komt. Weet wat je eet, mag een belegen slogan zijn.” Het is duidelijk dat de dames en heren journalisten nog steeds niet goed op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt in onze sector op het vlak van openheid en transparantie. Onze land- en tuinbouwbedrijven voeren al tientallen jaren een opendeurpolitiek: met kijkboerderijen, hoevedagen, plattelandsklassen en onze jaarlijkse Dag van de Landbouw. Allemaal initiatieven waarbij de deuren van onze bedrijven (“kwekers”) wijd open staan voor al wie met eigen ogen wil ontdekken hoe het echt werkt bij ons. Ik nodig de dames en heren journalisten graag uit om dit jaar massaal in te gaan op de uitnodiging die zij elk jaar opnieuw ontvangen voor onze Dag van de Landbouw. Zondag 17 september, noteer het in jullie agenda, redacteurs, journalisten en nieuwsmanagers. Onze bedrijfsleiders zullen jullie graag ontvangen!

Start van een nieuw politiek jaar

Het begin van het nieuwe schooljaar is traditiegetrouw ook de start van het officieuze nieuwe politieke jaar. Officieel start het nieuwe politieke jaar immers eind september-begin oktober met de beleidsverklaringen of de state of the union in de verschillende parlementen, maar daarop wachten de regeringen in dit land niet om opnieuw hun werkzaamheden op te starten. En gelukkig maar, want er ligt ook dit jaar heel wat dringend werk op de plank, zowel op het federale als op het Vlaamse niveau.

De regeringen hebben dit najaar heel wat werk voor de boeg, zowel op het federale als op het Vlaamse niveau.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Federaal ligt, naast de uitvoering van het zomerakkoord, voor ons het dossier van de fipronilbesmetting op tafel. Vorige week werd de basiswet door de regering goedgekeurd. Daardoor wordt het mogelijk om de oplopende operationele kosten te vergoeden en een compensatiemechanisme in te voeren voor de geleden economische schade. In de volgende weken moet het uitvoeringsbesluit volgen met de concrete details van de regeling.

Daarnaast blijft ook onze vraag tot verlaging van het btw-tarief voor planten in de tuinaanleg op tafel liggen. Dit is werk voor de commissie Financiën en ik hoop dat het politiek akkoord dat hierover tussen de regeringspartijen voor de zomer al bestond, nu ook effectief in wetgeving omgezet wordt. Dit najaar moet ook een aantal maatregelen van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren uitgevoerd worden.

Ook de boterham van de Vlaamse regering is dik belegd voor dit najaar. Heel wat dossiers belangen ons rechtstreeks aan. Ik denk dan bv. aan de erkenning van de late nachtvorst in april en de droogte als ramp. De adviezen van het KMI liggen op tafel en ook de schattingscommissies moeten tegen het einde van deze week hun huiswerk inleveren bij de Vlaamse overheid. Dan moet de Vlaamse regering kleur bekennen. Ik reken er op dat de Vlaamse regering snel zal overgaan tot erkenning als ramp.

Het moet ook duidelijk worden of deze legislatuur nog gewerkt zal worden aan een wijziging van de pachtwet of niet. Ook de voorstellen over de nieuwe onteigeningswetgeving baren zorgen. Het is belangrijk dat de pachter ook in de nieuwe Vlaamse onteigeningswetgeving een rechtstreeks recht op een onteigeningsvergoeding als gebruiker kan blijven hebben. Daarnaast blijven natuurlijk ook de concretisering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het dossier onroerend erfgoed, de tussentijdse evaluatie van het MAP, de nieuwe energievisie en zoveel andere dossiers doorlopen.

De beleidsboterham voor dit najaar is dus goed belegd …