Menu

Op de eerste rij, 7 maart 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Wachten op … de brede weersverzekering

Het decreet dat de nieuwe weersverzekering invoert, is vorige week opnieuw niet gestemd geraakt in het Vlaams Parlement. De oppositie vroeg een tweede lezing waardoor de behandeling en stemming over de krokusvakantie getild wordt. Een spijtige zaak. Het klopt dat er nog heel wat vragen zijn over hoe dit nieuwe systeem in de praktijk zal verlopen, hoe een betaalbare private verzekeringsmarkt zich zal ontwikkelen, en ook wij hadden een aantal zaken liever anders gezien – bijvoorbeeld een langere overgangsperiode voor de afbouw van het huidige systeem via het Rampenfonds en een meer prominente blijvende rol voor dat Rampenfonds als herverzekeraar. Maar de Vlaamse regering en het parlement hebben nu eenmaal beslist om de vergoeding voor teeltschade via het Rampenfonds vanaf 1 september te schrappen. En dus moet het Vlaams Parlement het alternatief systeem van private weersverzekering met een stevige premiesubsidie snel goedkeuren. Anders zijn onze boeren echt de pineut, want dan zullen zij vanaf september met lege handen achterblijven: geen teeltschade meer via het Rampenfonds en geen alternatief voorhanden. En dat is toch niet wat we willen, ook niet vanuit de oppositiepartijen hoop ik?

… en op MAP 6

Ook de omzetting in Vlaamse wetgeving van het door Europa principieel goedgekeurde ontwerp-actieprogramma MAP 6 laat op zich wachten. En ook daar dringt de tijd. Het bemestingsseizoen is gestart. Boeren hebben nood aan en recht op duidelijkheid voor het nieuwe mestseizoen én over hun derogatie. Nu ook het openbaar onderzoek achter de rug is, moet de Vlaamse regering kleur bekennen. Ik lees in deze Boer&Tuinder dat minister Van den Heuvel zich voorneemt om de komende weken het laatste stuk van deze puzzel te leggen. We rekenen op hem en op de andere Vlaamse ministers om dit belangrijke dossier verder op te nemen en af te ronden.

Boeren hebben nood aan en recht op duidelijkheid voor het nieuwe mestseizoen én over hun derogatie.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ontwerp van loonakkoord (IPA) 2019-2020: een evenwichtig compromis

Na 20 uur onderhandelen heeft de Groep van Tien, waarin ook Boerenbond zetelt, een ontwerp-IPA voor de private sector voor 2019-2020 afgeklopt. Het feit dat er een loonakkoord is, is – in tijden van politieke onzekerheid met een regering in lopende zaken en gezien de sociale onrust – op zich al belangrijk. Het ontwerpakkoord is een evenwichtig compromis met zowel aandacht voor de noden van de werkgevers als voor de werknemers. Vanuit Boerenbond hebben wij in de onderhandelingen de klemtoon gelegd op het belang en de situatie van onze familiale bedrijven en van de kmo’s die zorgen voor heel wat tewerkstelling. Via het respecteren van de loonnormwet wordt erover gewaakt dat de loonkostenevolutie in ons land, ondanks de indexering die wij kennen, gelijke tred houdt met die van de buurlanden. De marge voor de loononderhandelingen is vastgelegd op maximaal 1,1%. Op basis daarvan kan elke sector nu eigen sectorale onderhandelingen voeren waarbij zij onder de maximale marge kunnen blijven. Er is immers ook afgesproken dat er bij de sectorale besprekingen rekening wordt gehouden met de specifieke noden van elke sector, ook die van de land- en tuinbouw. Ook de verhoging van het minimumloon is beperkt gebleven tot 1,1%.

Hopelijk wordt het ontwerp-IPA in de komende weken door alle vakbonden goedgekeurd. Tegen eind maart moet dit duidelijk zijn. Daarna zullen ook de sociale onderhandelingen in de land- en tuinbouw weer opgestart worden. Zoals steeds zal dit voorbereid worden met de vakgroepen.

Vrijstelling sociale bijdragen voor sectoren in moeilijkheden in voorbereiding

Op onze vraag is het kabinet-Ducarme volop aan de slag om voor bedrijven in sectoren die erkend worden als sector in moeilijkheden een regeling uit te werken waarbij er voor maximum vier kwartalen vrijstelling van sociale bijdragen kan worden toegekend. We hebben daarbij ook gevraagd dat dit kan met behoud van alle sociale rechten zoals pensioenopbouw. Zo’n maatregel zou een belangrijke financiële steun betekenen voor de varkens-en vleesveesector die recent erkend werden als sector in moeilijkheden. Over de vrijstelling van bijdragen verwachten we snel nieuws. Het behoud van de rechten vergt echter een wetswijziging die meer tijd in beslag zal nemen. Zodra er meer nieuws is, informeren we jullie.