Menu

Op de eerste rij, 7 januari 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

2020 laten we achter ons

De nieuwjaarswensen die we traditioneel begin januari uitspreken – je weet wel, mekaar alle goeds wensen maar toch in de allereerste plaats een goede gezondheid – hebben dit jaar wel een heel speciale en diepere betekenis.

Hoe moeilijk en hard 2020 ook was, we konden het toch afsluiten met een paar hoopvolle signalen. De vaccins zijn in aantocht. En hoe symbolisch is het niet dat de allereerste Belg die het spuitje kreeg, Jos uit Liezele, een landbouwer op rust is? Een sterke man, kwiek en hoopvol uitkijkend naar zijn honderdste verjaardag onder de leuze ‘De boer, hij ploegde voort’. Net zoals jullie dat deden, ondanks alle problemen en zorgen …  Er kwam ook goed nieuws voor onze varkenshouders – we herwonnen de status ‘vrij van Afrikaanse varkenspest’. Mijn dank aan al wie bijdroeg aan het bedwingen van de uitbraken in het zuiden van het land en aan het herwinnen van onze status. We weten dat het nog een hele tijd duurt eer we onze exportmarkten herwonnen hebben maar toch, dit zal het marktsentiment positief beïnvloeden. Ook de beslissingen van federaal minister van Landbouw Clarinval waarbij hij de dierlijke sectoren erkent als sector in crisis, waardoor uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen mogelijk wordt én waarbij de drempel voor toegang tot het federaal overbruggingsrecht aangepast wordt, helpen om de benarde liquiditeitspositie op heel wat bedrijven in de varkens-, pluimvee-, vleesvee- en melkveesector wat te verlichten. Last but not least, is er ook een brexitdeal … op de valreep. Een economische ramp is zo nipt vermeden maar het wordt allesbehalve een zachte landing. Om onze sectoren daarin te begeleiden en te ondersteunen, zullen middelen moeten worden vrijgemaakt. Vlaams minister van Landbouw Crevits heeft alvast aangekondigd klaar te staan met een pakket steunmaatregelen.

Vertrouwenwekkend signaal broodnodig

Een hoopgevend signaal is ook wat onze melkveehouders goed kunnen gebruiken. Mede door corona is de melkprijs al bijna een jaar niet schitterend, integendeel. En dan doet het extra pijn dat de grootste Belgische afnemer, Milcobel, nu al een hele tijd ondermaats presteert en aan de staart van het peloton bengelt. Hoe het zover is kunnen komen en wie daarvoor verantwoordelijk is –  daar schieten we vandaag niks mee op. Belangrijk is nu dat er lessen getrokken worden en men het probleem aanpakt. Want de keiharde realiteit vandaag is dat de gevolgen van dat ondermaats presteren worden doorgeschoven naar de individuele coöperanten-melkveehouders die zelf in de problemen geraken. Dat is niet langer houdbaar. Vooral bij jonge melkveehouders is de zaak meer dan precair. Het vernieuwde bestuur en management van Milcobel heeft de moeilijke en ondankbare taak om het schip terug in de goede richting te sturen. Zij moeten er samen met hun leden-coöperanten in geloven en verantwoordelijkheid opnemen. Het is belangrijk dat Milcobel op korte termijn daarover een vertrouwenwekkend signaal van hoop uitstuurt. De vorige week aangekondigde verhoging van de melkprijs voor januari en de spreiding van de ophaling van kapitaal moge daarbij een eerste voorzichtig signaal zijn ...

De moeilijkheden bij Milcobel doen niet af aan het feit dat coöperaties sterke bedrijfsvormen zijn en blijven, ook en zeker in onze sector. 

De coöperatie Propigs, het vroegere Covavee, kende ups en downs maar heeft binnen Belgian Pork Group recent getoond dat zij in een zeer turbulente en onzekere marktsituatie veroorzaakt door Afrikaanse varkenspest en corona, het verschil konden maken zowel op het vlak van afzet als op het vlak van stabiliserende prijsvorming en correcte afrekening. Dat geldt ook voor groenten- en fruitveilingen en recent willen ook coöperaties in de vleesveesector dat verschil gaan maken. Hopelijk kan ook Milcobel in 2021 een nieuw elan vinden. Daarvoor rekenen wij op hun bestuur en management. 

 Ik wens jullie een jaar van hoop toe, waarin het beter wordt op alle vlak.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

2021 … een jaar van hoop

2020 laten we graag achter ons. We weten dat de harde realiteit van 2020 ook nog een groot deel van 2021 daar zal zijn. En toch, meer dan ooit wens ik jullie een jaar van hoop toe, een nieuw jaar waarin het beter wordt, op alle vlak, waarin we met z’n allen gezond blijven en waarin we mekaar niet loslaten. Ook in 2021 staan wij alvast klaar voor jullie! Laat er ons samen voor gaan!

Meer informatie