Menu

Op de eerste rij, 7 februari 2019

Terug naar Opinie
Sonja De Becker: "Klimaatdoelen halen met haalbare en betaalbare maatregelen, niet door ideologie en slogantaal."
Laatst aangepast: 
4 februari 2019

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Gisteren nam Joke Schauvliege ontslag uit haar functie van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Ik heb respect voor haar beslissing. We hebben als Boerenbond best veel moeilijke discussies met haar gehad en waren het zeker niet altijd eens met haar, maar onze ervaring is dat zij in moeilijke complexe dossiers luisterde naar alle partijen en van daaruit steeds naar het compromis zocht. Ik bedank haar voor de samenwerking! Het is nu afwachten wie haar bevoegdheden zal overnemen.

Klimaatdoelen halen met haalbare en betaalbare maatregelen

Klimaat is de laatste weken overal: in de media, op straat, aan tafel. De klimaatacties zorgen voor opschudding en voor politieke profileringsdrang. Het lijkt erop alsof de lat plots niet hoog genoeg kan liggen. En alsof alle inspanningen die al gebeuren voor het klimaat een maat voor niks zijn. Voor alle duidelijkheid: Boerenbond behoort niet tot het groepje van klimaatontkenners of klimaatsceptici. Onze boeren ondernemen dag in, dag uit, in weer en wind, ze ondervinden sterker dan wie ook de gevolgen van een veranderend klimaat: droogte, plotse regenval, hevige stormen … En toch loopt Boerenbond niet mee in de klimaatbetogingen. Ik leg hier graag even uit waarom.

Niet mee betogen, maar zoeken naar oplossingen

Terwijl de straten vollopen met betogers die vaak zeggen wat anderen moeten doen, staat bij ons het klimaat al lang op de agenda en zoeken we naar oplossingen én zetten we stappen vooruit om ons aan te passen aan het veranderend klimaat én om onze klimaatimpact te verkleinen. Zo zijn we er als sector in geslaagd om in de voorbije periode een stevige reductie te realiseren. Onze Vlaamse boeren en tuinders produceren vandaag op een zeer efficiënte manier kwaliteitsvol en veilig voedsel. Jarenlange veredeling en investeringen zorgen ervoor dat we vlees produceren met een minimale klimaatimpact. Door een toegenomen productiviteit en aangepast management zijn onze melkveehouders erin geslaagd de koolstofvoetafdruk te doen dalen met 26% tussen 2000 en 2015. En via onze graslanden slaan we koolstof op en zijn we ook een deel van de oplossing. En zo kan elke deelsector een mooi palmares voorleggen. Een schouderklopje hiervoor zou de sector deugd doen en energie geven om verder naar oplossingen te zoeken.

Want we weten dat we nog verder moeten gaan. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan – dat pas 6 maanden geleden politiek afgeklopt werd maar waar men nu, opgejaagd door betogers en 26 mei, alweer een schep bovenop wil doen – legt aan onze sector immers een stevige reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 op. Dus discussiëren we nu met onze boeren en tuinders over de maatregelen die we als sector kunnen nemen om die reductie te halen. De voorbije weken deden we dit met onze vleesvee- en melkveehouders. Dat zijn zware en harde discussies, want de marges bij veel van onze bedrijven zijn niet groot of onbestaand. Ondanks de vaststelling dat de consument liever bereid is wat meer te betalen voor een Braziliaanse steak, dan voor een klimaatvriendelijker stukje vlees van bij ons waarvan de koolstofvoetafdruk minder dan de helft is, is ons voorbereidend huiswerk klaar. We steken de hand uit naar iedereen die bereid is, voorbij de slogans, met ons aan tafel te gaan en er samen een haalbare zaak van te maken.

Klimaatdoelen halen met haalbare en betaalbare maatregelen, niet door ideologie en slogantaal.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Culpabiliseren en stigmatiseren helpt ons niet vooruit

Voor het klimaatprobleem bestaan geen eenvoudige oplossingen. Wel is het duidelijk dat iedereen, van industrie, verkeer, land- en tuinbouw tot huishoudens, inspanningen zal moeten leveren. Met simpele slogans zoals ‘Red het klimaat, eet geen koe’ of ‘Stop met vleesexport’ gaan we het klimaat echt niet redden. Door mensen schuldgevoelens aan te praten als ze zuivel of een stukje vlees eten ook niet. Door onze boeren te stigmatiseren zal alleen het draagvlak om bijkomende inspanningen te doen, verminderen. Antwoorden kunnen we vinden als we zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen, als we investeren in onderzoek en innovatie. We vragen als land- en tuinbouwsector om die ruimte te krijgen: ruimte om te zoeken naar haalbare, efficiënte en realistische wegen om onze land- en tuinbouw klimaatproof te maken. Weg van ideologie en slogantaal. En beleidsmakers, vergeet niet: onze land- en tuinbouw is ook een deel van de oplossing – gooi die kans niet weg maar investeer erin, samen met de sector. In plaats van – opgejaagd door de verkiezingen – onze sector kop van jut te maken.

Meer informatie