Menu

Op de eerste rij, 7 december 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Cruciale dagen en weken voor Europa

Ondanks eerdere hoopgevende berichten is men er begin deze week opnieuw niet in geslaagd een brexitakkoord te bereiken. Later deze week worden de gesprekken voortgezet. De voorbije weken had ik de gelegenheid om via meerdere formele, maar vooral informele contacten de echte temperatuur over de brexitonderhandelingen te voelen. Vorige vrijdag was Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar, trouwens nog te gast op Copa. Ook zijn boodschap was niet bemoedigend. De brexit zal definitief van start gaan tegen maart 2019. Een weg terug is er niet. De knelpunten liggen op tafel: de grens met de Ierse republiek, het statuut van zowel de Britse burgers in de EU als de Europese burgers in het VK en natuurlijk de financiële afhandeling van de scheiding. Dat wordt niet enkel voor het VK maar ook voor de EU een bittere pil. Het VK verdwijnt immers als nettobetaler, wat het Europees budget nog meer onder druk zet. De brexitdroom is dus verworden tot een brexitnachtmerrie, zowel voor het VK als voor de EU. Laat ons hopen dat men tegen het einde van deze week alsnog tot een akkoord komt zodat de volgende fase van de onderhandelingen kan starten. En die moet gaan over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU. Onze bekommernis daarbij is dat de schade op handelsgebied beperkt blijft. Het VK is immers voor landbouw- en voedingsproducten een belangrijk exportland. Wij blijven daarom pleiten voor een zachte brexit waarbij het handelsverkeer met de Britten zich verder kan ontwikkelen.

Ook te gast op de Copa-vergadering van vorige week, was landbouwcommissaris Hogan. Hij kwam er zijn plannen voor een GLB na 2020 verder toelichten. Daar schreef ik vorige week al over. Geen revolutie, maar een doordachte evolutie vormde de ondertoon van zijn betoog. Met kansen voor de Vlaamse land- en tuinbouw in al zijn specificiteit, maar ook met de uitdaging om binnen meer vrijheidsgraden voor lidstaten het gelijk speelveld te bewaren. En bovenal met de nodige budgetten die nodig zijn om de goede voornemens te realiseren. En zo komen we weer bij de brexit en de gevolgen daarvan voor onze sector, direct en indirect.

Agribex van start

Deze week vindt de zeventigste editie van Agribex plaats in Brussel. In tegenstelling tot de vorige edities zal je er als bezoeker geen stand van Boerenbond aantreffen. Agribex heeft zich de laatste jaren steeds meer geprofileerd als een beurs voor de zeer grote mechanisatie, en dat ligt minder in het verlengde van het individuele land- en tuinbouwbedrijf. Beursaanwezigheid blijft voor Boerenbond belangrijk, zeker als ontmoetingsplaats voor onze leden en ook om nieuwigheden en innovaties te ontdekken die direct relevant zijn voor het individuele boerenbedrijf. We kiezen daarom uitdrukkelijk om onze aanwezigheid op Agriflanders in Gent en op de Agridagen in Ravels, die begin volgend jaar plaatsvinden van vrijdag 16 februari tot en met zondag 18 februari te versterken, samen met een goede aanwezigheid op een aantal belangrijke regionale beurzen. Keuzes maken en prioriteiten stellen, ook bij Boerenbond dus.

Ik wens Fedagrim, de organisator van de beurs in Brussel, in elk geval veel succes toe. De beurs start onder een wat gunstiger klimaat dan de vorige editie. En daar kunnen we enkel blij om zijn. Ook blij ben ik met de woorden van minister-president Geert Bourgeois, die in zijn toespraak op de officiële opening van de beurs beklemtoonde hoe belangrijk onze Vlaamse land- en tuinbouwers zijn als eerste en essentiële schakel in een belangrijke Vlaamse agrovoedingssector. Hij benadrukte daarbij ook dat een duurzame land- en tuinbouw naast ecologisch en sociaal duurzaam, ook economisch duurzaam moet zijn. En dat betekent, volgens de minister-president, dat onze boeren en tuinders een leefbaar inkomen en een faire prijs voor hun producten verdienen. Naast het engagement van de minister-president dat de Vlaamse regering daarom blijft investeren in de Vlaamse land- en tuinbouw en ook de innovatie in de sector voluit ondersteunt, blijven ook de woorden van waardering voor het vele en harde werk dat door onze producenten in weer en wind, in moeilijke en uitdagende omstandigheden wordt geleverd, me bij.

Minister-president Bourgeois benadrukte dat een duurzame land- en tuinbouw naast ecologisch en sociaal duurzaam, ook economisch duurzaam moet zijn.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Afscheid van erevoorzitter Eeckloo

Begin deze week overleed op 84-jarige leeftijd Robert Eeckloo, erevoorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden, Cera en SBB. Onze organisatie neemt daarmee definitief afscheid van een groot man die jammer genoeg door gezondheidsredenen maar een paar jaar het voorzittersmandaat kon opnemen. Ik heb Robert – als kersvers juriste in dienst bij Boerenbond – leren kennen als een zeer toegankelijke voorzitter, zowel voor zijn medewerkers, die hij alle kansen gaf, als voor de leden en bestuursleden. Een echte syndicalist ook die stelselmatig de kaart van zijn boeren trok. Robert was dankbaar voor de jaren die hem nog gegeven waren na zijn hartfalen, jaren die hij doorbracht met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op wie hij enorm fier was. Tot voor een jaar was hij ook een vaste gast op de nieuwjaarsviering van SBB waar we telkens wat konden bijpraten. Hij was voor mij een groot voorbeeld en ik ben dankbaar dat ik onder zijn leiding heb mogen werken. Er wordt zaterdag in familiekring afscheid genomen van erevoorzitter Eeckloo. Namens alle leden en medewerkers van Boerenbond, Landelijke Gilden en de leiding bied ik zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming aan.