Menu

Op de eerste rij, 6 juni 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Pluimveesector blijft aandringen op gecoördineerde bestrijding avaire influenza H3

Het aantal gevallen van aviaire influenza H3 blijft verder oplopen. Ondertussen zijn 57 bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen besmet. De extra bioveiligheidsmaatregelen die federaal opgelegd werden, zijn nodig maar duidelijk onvoldoende om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot meer dan grote frustratie van ons én van de betrokken pluimveehouders blijft een gecoördineerde bestrijding uit. Probleem is dat het gaat over een laagpathogeen virus dat zich als hoogpathogeen gedraagt (met hoge sterfte en hoog besmettingsgevaar) maar niet opgenomen is in de Europese lijst van te bestrijden ziekten. Daardoor ontbreekt het wettelijk kader voor bestrijding en wordt een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds voor geruimde bedrijven beschouwd als onwettige staatssteun. Intussen staat het water bij heel wat van de getroffen bedrijven tot aan de lippen. Vanuit Boerenbond worden meerdere voorstellen op tafel gelegd om toch te voorzien in een vergoeding voor geruimde dieren. Vlaanderen heeft intussen op onze vraag beslist om de getroffen bedrijven te steunen met een leegstandsvergoeding zodra de federale overheid beslist tot ruiming, maar zolang het van die kant stil blijft, blijft die beslissing dode letter. Het is nu dus aan het federale beleidsniveau – ontslagnemend minister Ducarme én zijn diensten – om actief mee te zoeken naar een oplossing. Het geduld van de sector én van de getroffen bedrijven is op en dat zullen we ook duidelijk maken in het overleg dat deze week opnieuw gepland is.  

Het geduld van de pluimveesector en van de getroffen bedrijven is op.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Landbouwers paraat voor winterdienst van de nationale luchthaven

Op de dag dat ik dit stukje schrijf, genieten we van de eerste tropische zomerdag van dit jaar. Eigenlijk geen weer om het te hebben over de winterdienst, maar dit nieuws wil ik toch graag met jullie delen. 150 landbouwers en tuinaannemers hebben via Werkers in aanneming vroeger al eens gedurende 6 jaar de start- en landingsbanen van Zaventem sneeuw- en ijsvrij gehouden. Zelfs bij hevige sneeuwval bleef onze nationale luchthaven toen open, dit in tegenstelling tot onze buurlanden waar luchthavens als Heathrow in Londen en Charles De Gaulle in Parijs tijdelijk dicht gingen. De voorbije drie jaar werd deze opdracht aan een andere aannemer gegund, maar dit jaar schreef Brussels Airport Company (BAC) opnieuw een Europese aanbesteding uit. Zeer recent kregen we het blije nieuws dat de WOPS (winteroperations) op de luchthaven opnieuw aan Werkers in aanneming wordt gegund.

Werkers zal voor deze opdracht binnenkort op zoek gaan naar liefst 180 vennoten-zelfstandigen. Ze worden ingedeeld in 4 ploegen die tijdens de winter 24/7 stand-by zullen staan om, wanneer nodig, uit te rukken naar de luchthaven. De hele groep moet vooraf een specifiek opleidingstraject volgen: rijbewijs A dat geldt op ‘airside’, veiligheid, manoeuvreren met specifieke machines, werken in een konvooi …

De deelnemende landbouwers worden betaald voor de opleiding, krijgen een wachtvergoeding per dag permanentie en ontvangen uiteraard ook een prestatievergoeding wanneer de ploegen worden opgeroepen. Voor veel landbouwers is dergelijke activiteit perfect te combineren met hun bedrijf waar het tijdens de winter wat ‘kalmer’ is. Naast het inkomen uit deze nevenactiviteit, vinden velen onder hen ook de specifieke omgeving van de luchthaven bijzonder aanlokkelijk. Het is bovendien ook maatschappelijk gezien een erg nuttige dienstverlening.

Werkers in aanneming kan zich intussen stilletjes aan gerust marktleider noemen op het vlak ‘gladheidsbestrijding’. Want behalve de opdracht voor BAC, wordt ook zout gestrooid of sneeuw geruimd in 20 gemeenten, aan verschillende warenhuisketens met meer dan 200 winkelparkings, aan een aantal scholen en ziekenhuizen, op enkele industrieterreinen en op 40 fietsroutes voor het Agentschap Wegen en Verkeer.  Voor alle opdrachten samen zullen na de zomer circa 400 landbouwers, vennoten van Werkers in aanneming, paraat staan. Boerentrots mogen we zijn op deze groep boeren die zo een maatschappelijk erg nuttige rol opnemen voor hun medeburgers. Proficiat Werkers in aanneming en dank je wel aan de deelnemende vennoten. Maar laat ons eerst nog maar een paar maanden genieten van een goede, niet te droge en niet te natte zomer.