Menu

Op de eerste rij, 5 januari 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Een nieuw jaar is ingezet

Ook bij Boerenbond is het nieuwe jaar nu helemaal van start gegaan. Ik wens jullie, jullie gezinnen en vrienden, allen een gezond, gelukkig en succesvol jaar toe, en net zoals vorig jaar ook in die volgorde. Ik hoop dat jullie tijdens de kerstdagen en rond de jaarwisseling genoten hebben van het samenzijn met familie en vrienden. Lekker eten en drinken hoort bij deze dagen maar ik ga ervan uit dat, net zoals ik, velen onder jullie wel blij zijn dat we wat dat betreft nu opnieuw in het gewone stramien vervallen. Het meer dan anders bewust tijd maken voor familie en vrienden en samen zijn met hen is dan weer iets wat we beter wel zouden kunnen vasthouden – uiteindelijk is dat wat ons houvast geeft: een goede warme thuis, een gevoel van geborgenheid en verbondenheid. Het is ook wat ons als organisatie bindt: verbondenheid, samen gaan voor eenzelfde doel, samen dingen ondernemen – of het nu een syndicale actie, vorming of ontmoeting is …

De periode van kerst en oud en nieuw is voor velen ook een moeilijke periode. Wie de voorbije maanden een dierbare heeft verloren, heeft deze periode van feesten en wensen voor het eerst moeten doormaken met een groot gemis in het hart. Ik denk hierbij heel speciaal aan een aantal jonge mensen en jonge bestuursleden waarvan we in 2016 afscheid moesten nemen; van sommigen heel onverwacht, van anderen na een lange strijd. Ik wens hun familie en alle leden die leven met een gemis toe dat zij in deze periode toch ook veel steun en warmte hebben gevonden in de familie en in hun omgeving om van daaruit verder moed te vatten om ook in het nieuwe jaar dit verlies verder te dragen. 

Ik wens jullie voor 2017 een echt boerenjaar toe.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

2017, een nieuw jaar, een nieuw begin. Ik ben blij dat we dit nieuwe jaar starten met gunstigere vooruitzichten in heel wat van onze sectoren. Dat mag ook wel … Wat ademruimte op onze bedrijven, ademruimte om te ondernemen, om positief na te denken over de toekomst, over veranderingen, over ontwikkelingen die onze bedrijven sterker en veerkrachtiger maken in een wereld van constante verandering, want zoals ik eind vorig jaar zei: als 2016 één zaak overduidelijk maakte, is wel dat je – ook als bedrijfsleider – altijd het onverwachte moet verwachten en daarop moet voorbereid zijn. Dat geldt ook voor ons als organisatie. Ook wij moeten voortdurend vooruitgaan, vooruitdenken, veranderen, innoveren, en daarbij keuzes maken. Een van deze keuzes die het Hoofdbestuur in zijn laatste vergadering van 2016 maakte, is om een aanbod te ontwikkelen voor ‘nieuwe’ landbouwers en nieuwe verdienmodellen in landbouw. Een nieuwe golf van verbreding van landbouwactiviteiten is volop bezig. Kijk maar naar de buurderijen, CSA-boerderijen, zelfplukboerderijen, initiatieven die een beroep doen op crowdfunding enzovoort. Dikwijls, maar niet altijd, zijn het initiatieven van mensen die niet uit de sector zelf komen. Wij hebben met een groot aantal van hen contact – velen zijn trouwens ook lid van onze organisatie – maar tot op vandaag is er voor hen geen aangepast aanbod. Net zoals we vroeger ook al voor bio, groene zorg, bedrijven met hoevetoerisme, korteketeninitiatieven en innovatieve bedrijfsleiders een specifiek aanbod hebben ontwikkeld, moeten we dit ook doen voor deze ‘nieuwe landbouwers’. Hun ideeën kunnen en zullen ook inspirerend werken voor bestaande bedrijven. En vice versa. Daarom heb ik, gesteund door het Hoofdbestuur, gevraagd dat voor deze nieuwsoortige vormen van landbouwbedrijven de volgende maanden, in nauw overleg met henzelf, concrete initiatieven zullen worden ontwikkeld die tegemoetkomen aan hun behoeftes.

2017 is ook het jaar van de bestuursverkiezingen binnen Boerenbond. Ik spreek, zoals een aantal van jullie intussen weten, liever van bestuurshernieuwingen want deze periode biedt de kans aan zittende bestuursploegen van hoog tot laag om hun bestuursploeg uit te breiden met nieuw en jong bestuurstalent, mannen en vrouwen met nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Ook dat is nodig om blijvend aansluiting te houden met onze leden en met hun vragen en bekommernissen.

Beste leden, ik wens jullie allen een bijzonder mooi nieuw jaar toe, een jaar van vele kleine momenten van geluk, van succes en tevredenheid zowel privé als professioneel. Kortom, ik wens jullie allen een echt boerenjaar toe en ik hoop jullie massaal te mogen verwelkomen, volgende week op de tiende editie van Agriflanders in Gent. Mis deze feesteditie niet. Het is een ideale plek om veel collega’s te ontmoeten en er nieuwjaarswensen over te brengen. Kom zeker ook gedag zeggen op onze Boerenbondstand. Ikzelf, de collega’s-bestuurders en onze medewerkers staan er klaar om jullie te ontvangen.