Menu

Op de eerste rij, 5 december 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Boerenprotest in de buurlanden - waarom bij ons (nog) niet?

Zowat dagelijks stelt de pers ons de vraag waarom er hier geen massaal boerenprotest is. In onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk komen de boeren immers in groten getale op straat. Is er dan bij ons geen probleem?

Natuurlijk wel, maar er zijn ook verschillen. Verschillen die maken dat wij vandaag (nog) niet massaal op straat komen.

Bij alle boeren, overal in Europa – en dus ook bij ons – leeft een frustratie van gebrek aan waardering, zowel maatschappelijk als economisch (prijsvorming). Ook weegt het feit dat er steeds maar nieuwe eisen en verwachtingen gesteld worden zonder dat zij ervoor beloond worden, terwijl langs de andere kant via vrijhandelsakkoorden massaal producten op onze markt komen die niet aan die strenge eisen moeten voldoen.

De laatste jaren komt daar nog bij dat de landbouw (veelal onterecht) overladen wordt met alle zonden van Israël op het vlak van milieu en klimaat, terwijl landbouw zowat de enige sector is die al vele jaren substantiële verlagingen van zijn impact realiseert.

Stalbezettingen door dierenrechtenextremisten, denigrerende campagnes door veganisten, het georkestreerd aanvechten van vergunningen voor veehouderijen … Dat komt hard aan want onze land- en tuinbouwers hebben geen bedrijf, neen – ze zijn hun bedrijf.

De frustratie over oneerlijke prijzen en over het boerenbashen … het leeft in onze buurlanden en ook bij ons. Tot zover klopt de vergelijking. En het doet de emmer langzaam maar zeker vollopen …Op een bepaald moment is er dan die ene druppel die de emmer doet overlopen … en boeren dwingt massaal op straat te komen. Die druppel was in Nederland het stikstofgebeuren.

In Duitsland was de druppel de invoering van verscherpte eisen rond bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. In Frankrijk heeft de slechte prijsvorming voor de granen en de sterke afbouw van de suikerbietsector dan weer een immense impact op duizenden bedrijven. In andere meer traditionele streken heeft de crisis in de rundvleessector een bijzonder grote impact. Bovendien besliste de Franse regering in haar transitie naar ‘agro-ecologie’ vooruitlopend op Europese debatten bepaalde gewasbeschermingsmiddelen totaal te verbieden en voor alle andere middelen grote zones de non- traitement (niet-behandelzones) in te stellen.

Zowel in Nederland als in Duitsland loopt het overleg tussen de sector en de politiek om te komen tot gedragen en haalbare oplossingen voor problemen, bovendien mank … Het is al vele jaren de facto onbestaande.

Dit laatste is bij ons gelukkig (nog) niet het geval. Maar het is precair ... Een kleine druppel kan ook bij ons op elk moment de emmer doen overlopen. Een vonk is genoeg om ook bij onze boeren massaal straatprotest uit te lokken. Daarom deze oproep aan het beleid – op alle niveaus en in het bijzonder aan de nieuwe Vlaamse beleidsmakers: zoek samen met de sector naar haalbare en gedragen oplossingen voor problemen, roep anderen op om niet verder te polariseren en vooral: praat niet enkel over de boeren maar praat ook mét hen.  

Beleidsmakers, praat niet enkel over de boeren, maar praat ook mét hen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Agribex van start

In deze context zal het niet verwonderen dat Agribex niet echt in feeststemming verloopt. De Waalse collega’s hebben ervoor gekozen om met zwarte armband de beurs te bezoeken. Boerenbond is niet aanwezig met een stand maar wel vertegenwoordigd op de stand van het departement Landbouw en Visserij en het ILVO waar het Klimrek-project wordt voorgesteld waarin ILVO, het Innovatiesteunpunt van Boerenbond en VITO samen werken aan een wetenschappelijk onderbouwde klimaatscan. Die zal door een consulent van het Innovatiesteunpunt Boerenbond bij individuele bedrijven worden genomen om zo hun klimaatvoetafdruk te bepalen en knelpunten te detecteren. Van daaruit wordt dan samen met het bedrijf een klimaattraject uitgewerkt met maatregelen die effectief én haalbaar zijn. Na een jaar wordt opnieuw een klimaatscan genomen en worden de maatregelen indien nodig bijgestuurd. Doorheen het traject kan de landbouwer op begeleiding rekenen door zijn klimaatconsulent, experten en collega-klimaatboeren. Zo blijft ook Boerenbond consequent investeren in een verdere verduurzaming van onze sector en helpen we bedrijven om concrete stappen vooruit te zetten. Wat meer waardering, ook daarvoor, is best op zijn plaats.

Meer informatie