Menu

Op de eerste rij, 4 mei 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Samen tegen zwerfvuil op het platteland

De week van het zwerfvuil en de campagne Mooimakers van OVAM zijn ondertussen al enkele weken achter de rug. Overal in Vlaanderen gingen mensen en verenigingen aan de slag om het afval op te ruimen dat door hun medeburgers achteloos en zonder enige schaamte langs wegen werd gedumpt. Hier en daar zijn er nog wat vervolgacties aan de gang. Daarmee zijn heel wat bermen weer voor enkele dagen, weken of hopelijk maanden proper … Het probleem van zwerfvuil en sluikstorten beperkt zich jammer genoeg niet tot de bermen. De vuiligheid komt ook terecht in weiden en op akkers waar ons voedsel en het voeder voor onze dieren wordt geteeld. In het beste geval vloeken onze bedrijfsleiders eens hardop als ze weer blikjes en andere rommel opruimen. Erger wordt het als ook de machines beschadigd geraken, en nog tragischer zijn de gevallen waarbij dieren sterven door het bekende scherp-in. Jammer genoeg stijgt het aantal van die incidenten jaar na jaar. Nog maar een paar dagen geleden stuurde een landbouwer me een foto van een stukgeslagen fles wijn in zijn weide … Ironisch genoeg stond op het label ‘ecologische wijn’ …

De jaarlijkse week van het zwerfvuil is een prachtig initiatief, maar het is duidelijk dat daarmee het probleem niet van de baan is. Er moet meer worden ingezet op volgehouden preventie en sensibilisering om te voorkomen dat afval in de bermen en op onze velden terechtkomt. Daarvoor is een doorgedreven campagne nodig waarbij de passant op onze Vlaamse wegen het hele jaar door aangesproken wordt. Boerenbond en Landelijke Gilden slaan daarvoor de handen in mekaar en starten deze week, in samenwerking met OVAM, een eigen grootschalige actie die de komende maanden verder wordt uitgerold. Wij doen daarbij een beroep op de besturen van onze bedrijfsgilden en onze lokale landelijke gilden. De actie zal bestaan uit verschillende onderdelen die elk op zich zeer zichtbaar in het landschap zullen zijn.  Net voor de zomerperiode gaan we op het terrein van start.  Bij deze roep ik iedereen op om mee te werken aan een wereld zonder zwerfvuil. Je leest er meer over op pagina 15. Alleen door samen preventief de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en onze medeburgers telkens weer aan te spreken kunnen wij op individuele bedrijven pijnlijke situaties voorkomen en kunnen we samen ons mooie Vlaamse platteland voor iedereen aangenaam houden. En ja, als preventie en sensibilisering onvoldoende leiden tot gedragsverandering, zal een volgende stap nodig zijn en die kan wat ons betreft liggen in het invoeren van statiegeld.

Er moet meer worden ingezet op volgehouden preventie en sensibilisering om te voorkomen dat afval in de bermen en op onze velden terechtkomt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

RUP uitbreiding haven van Antwerpen op de helling

De auditeur van de Raad van State heeft, niet geheel onverwacht, een negatief advies gegeven over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen zorgt. Voor deze uitbreiding werd heel wat landbouwgebied opgeofferd voor de compensatie van natuur. Naast de vele tientallen bedrijven die getroffen werden in hun bedrijfsvoering moesten ook 15 landbouwbedrijfszetels wijken. Het geheel is nog steeds een bittere pil voor onze landbouwers in het gebied.

Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt (wat de verwachting is) vervalt het volledige RUP uit 2013. Achter de schermen wachtte de haven de beslissing niet af en werkt ze aan een nieuw plan. Voor het eerst koppelt de auditeur het plan voor Rechteroever  ook aan dat van Linkeroever, terwijl de schorsingsverzoeken steeds over Linkeroever gingen. Wij volgen de situatie van dichtbij op. Het is voor Boerenbond heel duidelijk: dit kan en mag niet tot gevolg hebben dat opnieuw landbouwgrond te grabbel gegooid wordt. Een deel van de verworven terreinen is nu al ingericht als natuur. Het is essentieel dat die terreinen verder kunnen dienen als compensatienatuur gekoppeld aan havenontwikkeling, en dat dus geen nieuwe landbouwgrond voor natuur moet worden ontnomen. In die zin blijven wij ook vasthouden aan de landbouwzones in Nieuw-Arenberg en Muggenhoek die zo'n 120 hectare bedragen. Die gebieden mogen volgens de afspraak maar worden aangesneden als de natuurcompensatiedoelen elders niet worden gehaald. Ook op Rechteroever moeten de gemaakte afspraken over het flankerend beleid correct worden uitgevoerd.

Het is in elk geval duidelijk dat bij vernietiging door de Raad van State, wij erop zullen staan dat gronden maximaal opnieuw in landbouwgebruik komen en alle natuurinrichtingswerken meteen gestopt worden. De gronden die moesten blijven liggen voor natuurinrichting en die vandaag nog niet zijn ingericht, moet de betrokken landbouwer kunnen blijven bewerken. Er kan geen sprake zijn van een herhaling van het klassieke scenario waarbij men eerst percelen onteigent, men ze dan onbenut laat liggen waardoor er na verloop van tijd natuur op ontwikkelt die dan bij een effectieve aansnijding opnieuw gecompenseerd moet worden.

De boodschap aan het havenbestuur en aan de Vlaamse regering is dus duidelijk: geen extra inlevering van landbouwgrond bij een eventuele vernietiging van het RUP door de Raad van State en een onmiddellijke stopzetting van de werken die aan de gang zijn!