Menu

Op de eerste rij, 31 mei 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De kaarten lagen nog nooit zo moeilijk

De kiezer heeft vorige zondag de kaarten grondig geschud. De grote groene doorbraak is er in Vlaanderen – ondanks de klimaatbetogingen – niet gekomen. Dé grote overwinnaar is, zoals in veel andere landen, extreemrechts. En dat is, ook vanuit ons DNA als Landelijke Beweging, bijzonder zorgwekkend. De vaststelling dat de kandidaten van de Landelijke Beweging het in het algemeen goed gedaan hebben, is daarbij een (weliswaar magere) troost.

Ook duidelijk is dat de wijze waarop door sommigen de voorbije jaren aan politiek werd gedaan, met veel gekibbel en op de man spelen, afgestraft is en anderen meegesleurd heeft in de val.

Bezinning zal dus nodig zijn. De partijen die de volgende dagen en weken aan tafel zullen gaan zitten om nieuwe regeringen te vormen, zullen lessen moeten trekken uit én antwoorden moeten formuleren op het ongenoegen en de grote onzekerheid die een grote groep kiezers in het stemhokje geventileerd heeft. 

De kaarten voor die regeringsvorming hebben trouwens nog nooit zo moeilijk gelegen … Zeker op het federale niveau.

Wij verwachten een beleid dat mensen verbindt en dat jullie als bedrijfsleiders ondersteunt in jullie terechte verwachting naar een correcte prijsvorming, dat rechtszekerheid biedt en (letterlijk en figuurlijk) ruimte geeft om te ondernemen én te ontwikkelen en mee te bouwen aan een sterk en welvarend Vlaanderen van morgen. Daarvoor zullen we alle parlementsleden met een hart voor landbouw en platteland, op de verschillende beleidsniveaus, hard nodig hebben om ook in de nieuwe beleidsperiode onze belangen te verdedigen. We rekenen dus op hen.

De kaarten voor de regeringsvorming hebben nog nooit zo moeilijk gelegen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Meer doen met minder is eindig

Vorige week werd MAP 6 gestemd door het Vlaams Parlement. De aanloop daar naartoe was best wel turbulent. Er werd werkelijk alles uit de kast gehaald om de goedkeuring alsnog te verhinderen. De timing van de berichten over mestfraude in De Standaard, 2 dagen voor de stemming, was natuurlijk niet toevallig. Gelukkig hebben de parlementsleden van de meerderheid het hoofd koel gehouden en is MAP 6 goedgekeurd. We staan niet te juichen voor dit MAP 6. Verre van, want het is bijzonder streng maar er is nu tenminste duidelijkheid.

Maar even terug naar het mestfraudedossier. Als reactie bevestigde de Mestbank het bestaan van fraudemechanismen maar wijst ze erop dat de capaciteit voor een efficiënte handhaving ontbreekt en dat ze haar personeelsbestand de laatste jaren met een vijfde heeft moeten inkrimpen. En dixit de Mestbank: “Meer doen met minder is eindig.” Het is een uitspraak die wijzelf ook gebruiken. Van landbouwers wordt immers verwacht dat zij steeds meer doen met minder: meer inspanningen voor milieu, biodiversiteit, kwaliteit, dierenwelzijn enzovoort, maar met steeds minder middelen vanuit het landbouwbudget én met een achterblijvende prijsvorming. En dat is inderdaad een eindig verhaal.

De Mestbank pleit met deze uitspraak echter voor meer personeel. Met alle respect, maar dat lijkt me toch wel iets te kort door de bocht. De Mestbank beschikt wel degelijk over voldoende middelen (én mensen) maar moet die wel op de juiste manier (willen) inzetten.In dit geval betekent dat het verleggen van de focus van controle en handhaving naar praktijken en stromen die een impact hebben op het milieu en de waterkwaliteit. Controleren en handhaven moet gebeuren daar waar een risicoanalyse een ernstig risico aanwijst – Daar moet je je mankracht op inzetten. En niet op controle van puur administratieve regeltjes en zaken die weinig of geen impact hebben op de waterkwaliteit. Wij verwachten dat de controles van de Mestbank de juiste focus hebben en dat de mankracht ingezet wordt op de juiste zaken. Daarmee zullen we al een heel eind komen om de echte fraudeurs aan te pakken. De landbouwers die dag in dag uit hun best doen om alle complexe regeltjes – hoe onzinnig ze soms ook zijn – zo goed als mogelijk na te leven, zullen dit appreciëren. Overlaad hen niet met controles en allerlei nieuwe verplichtingen omdat enkelingen, die de Mestbank hoort aan te pakken, telkens opnieuw de dans ontspringen. Wij zijn alvast bereid om met de Mestbank aan tafel te gaan om samen een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid uit te werken dat ervoor zorgt dat malafide praktijken hard aangepakt worden.