Menu

Op de eerste rij, 31 januari 2019

Terug naar Opinie
Sonja De Becker: "Duurzaamheid betekent ook een prijsvorming die voor de leveraars vol te houden is!"

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Situatie varkenssector onhoudbaar

Onze varkenshouders zitten in zwaar weer, en dat is een understatement. Bovenop de slechte prijsvorming in heel Europa komt daar voor onze varkenshouders als gevolg van de Afrikaanse varkenspest nu al meer dan 4 maanden een extra prijskloof ten aanzien van de buurlanden bij. Een aantal afnemers en exportpartners maken misbruik van de situatie waardoor het vlees niet weggeraakt, slachtingen opgeschoven worden, varkens zwaarder worden en er nog meer vlees op de markt komt. Een meer dan onhoudbare situatie! Onder druk van Boerenbond is er de voorbije maanden al heel wat gebeurd om de situatie sanitair onder controle te houden en om onze bedrijven te ondersteunen (denken we bijvoorbeeld aan de terugbetaling van de Rendacfactuur, uitstel van de betaling van sociale bijdragen, het vasthouden aan de pre-crisisprijs door een retailer enzovoort). Er is ook overleg met slachthuizen en toeleveraars. Maar nu de prijskloof blijft aanhouden (en de markt dus star volhardt in het misbruiken van de situatie) is het meer dan dringend dat er een versnelling hoger geschakeld wordt. Op het vlak van everzwijnenbestrijding, maar ook wat ondersteuning via fiscale, sociale en economische maatregelen betreft, kan en moet er nog een tand bijgestoken worden. Maar ook de partners in de keten (slachthuizen, toeleveraars en retail) moeten kleur bekennen en meewerken. Ze moeten mee de gevolgen opvangen van deze sanitaire crisis en hun medeverantwoordelijkheid opnemen in het opvangen van risico en liquiditeitsmanagement. Zij zijn ook een onmisbare partner om de markt mee terug in evenwicht te brengen. Ik vraag dan ook minister Schauvliege als Vlaams minister van Landbouw om dringend een taskforce op te richten waarbij alle beleidsniveaus, maar ook de volledige keten, aan tafel gebracht worden om samen verantwoordelijkheid op te nemen.  

Ratrace naar laagste prijs duurt voort

De Mars-snoepjes zijn tijdelijk niet in de Colruyt-winkels te koop door een conflict tussen Colruyt en Mars. Het is niet het eerste geluid van die aard. De winstmarges van de supermarkten staan onder druk door de door henzelf georganiseerde ratrace naar de laagste prijs. Daarbij kiezen ze de vlucht vooruit door hun leveraars onder druk te zetten om tegen lagere inkoopprijs te leveren. En we weten allemaal wie daarvan uiteindelijk de prijs betaalt …

Daarom hebben we vorige week ook een duidelijk signaal gegeven aan Albert Heijn die in haar Belgische winkels halfvolle melk aanbiedt aan een prijs van 0,55 euro/liter, terwijl die in Nederland 0,87 euro/liter geprijsd staat. Naast het feit dat het vreemd is dat er voor eenzelfde product zo’n groot prijsverschil is, gaat het ons om de 0,55 euro op zich. Want dat is onrealistisch laag. Dergelijke bradeerprijzen zetten druk op de globale melkprijsvorming voor onze melkveehouders mét gevolgen voor hun inkomen. Dat is voor ons onaanvaardbaar, zeker omdat de marktsituatie geen enkele indicatie geeft die zo’n lage prijs verantwoordt.

Albert Heijn en andere retailers hebben de mond vol van duurzaamheid. Wel, duurzaamheid betekent ook een prijsvorming die voor de leveraars-melkveehouders vol te houden is!

Duurzaamheid betekent ook een prijsvorming die voor de leveraars vol te houden is!

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vakbonden stappen uit IPA-overleg

De vakbonden hebben de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord opgeblazen nog voor ze goed en wel gestart waren. Zij kunnen zich niet vinden in de wettelijk vastgelegde loonmarge van 0,8% ( die nochtans samen met de verwachte inflatie voor de komende 2 jaar zou leiden tot een loonstijging met 4,6%) en eisen een wijziging van deze wet, naast een verhoging van de minimumlonen, een versoepeling van de SWT (de nieuwe brugpensioenen), de landingsbanen enzovoort. Tegelijk is een nationale staking voor 13 februari aangekondigd. Onbegrijpelijk. Vanuit het werkgeversfront blijven wij bereid om samen met de vakbonden te zoeken naar manieren om meer koopkracht voor werknemers te verzoenen met het behoud van het concurrentievermogen van onze bedrijven, maar dat kan enkel aan tafel en niet op straat.