Menu

Op de eerste rij, 30 januari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

KVLV wordt Ferm

Sinds deze week gaan KVLV, onze vrouwenbeweging, en de gezinsondersteunende diensten van Groep Ons door het leven als Ferm. Alle succes aan deze ‘ferme’ dames!

Ruimte voor innovatie

Deze Boer&Tuinder staat voor een groot deel in het teken van innovatie. Onze snel veranderende wereld vraagt van ieder van ons om voortdurende creativiteit en vernieuwing. Het is daarom belangrijk dat ook jullie, land- en tuinbouwers, vooruitkijken en inspelen op nieuwe opportuniteiten voor jullie bedrijf. Inspiratie opdoen en omzetten in nieuwe producten, diensten of markten, of je bestaande bedrijfsprocessen verbeteren. Jullie weten dat ondernemerschap een van mijn stokpaardjes is. We investeren dan ook volop in tools en instrumenten om jullie daarin verder te versterken, onder meer via ons Innovatiesteunpunt dat jullie kan inspireren en begeleiden in jullie innovatieprocessen. Ik nodig jullie graag uit om hier maximaal gebruik van te maken. Omdat we weten dat echte innovatie meestal van onderuit ontstaat, uit jullie creativiteit als ondernemers, organiseren we ook dit jaar een Innovatiecampagne waarbij we 5 innovatieve ideeën ondersteunen met 5000 euro, maar ook met een begeleidingstraject waarbij we helpen bij de uitwerking van het idee. Ik ben opnieuw zeer benieuwd naar al die ideeën, dus stuur ze zeker in voor eind februari.

Brexit is een feit, het echte werk moet nog beginnen

Eind deze week is het zover, op 1 februari zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Tot 31 december 2020 loopt nog een overgangsperiode waarin het handelsverkeer gewoon verder loopt.  Intussen moet de nieuwe verhouding tussen de EU-27 en het VK uitgediscussieerd worden. Ook op het vlak van handel, met de te respecteren normen en standaarden en eventuele invoerheffingen uitgeschreven in een bilateraal handelsakkoord. Het is voor onze Vlaamse land- en tuinbouwsector cruciaal dat de nieuwe relatie met het VK nauw aansluit bij de huidige: vrij verkeer van goederen, zonder heffingen, onder gelijke normen en standaarden en met een vlotte administratie en controle. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we de uitgebreide handelsstromen van (verwerkte) landbouw- en sierteeltproducten vanuit ons land en de rest van de EU-27 zo wrijvingsloos mogelijk op gang kunnen houden en het verlies indijken. De scheiding is geregeld. De nieuwe relatie nog helemaal niet. Het echte werk moet dus nog beginnen. De klok tikt ongenadig. Als we er op 1 januari 2021 niet uit zijn, volgt alsnog een harde brexit. Met nog meer verliezers, zeker in Vlaanderen.

Boerenbond rekent op pragmatische aanpak bezwaren vanggewasregeling 2019.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vanggewasregeling 2019

Een paar weken geleden riep ik in deze rubriek op tot een pragmatische aanpak van de vanggewasregeling 2019 in MAP 6. Intussen was er intens overleg met minister Demir. 82% van de landbouwers met een doelareaal zijn volledig in orde. 3% heeft een dermate klein tekort dat er geen sanctie wordt opgelegd. Voor de overige 15% die niet of onvolledig voldaan hebben aan de nieuwe verplichting, is de minister juridisch en gelet op de slechte waterkwaliteit, gedwongen om een sanctie op te leggen.

De brieven – met zowel het goede als het slechte nieuws – daarover zijn intussen aangekomen. Voor wie een tekort heeft, volgt de komende weken een aangetekend schrijven met de sanctie waartegen bezwaar kan ingediend worden. De minister beseft anderzijds zeer goed dat de inwerkingtreding van de nieuwe regels middenin het teeltseizoen voor heel wat bedrijven een moeilijke en soms onmogelijke situatie heeft doen ontstaan. Daarom rekent zij erop dat de Mestbank de bezwaren met veel redelijkheid en pragmatisme zal behandelen. Landbouwers die kunnen aantonen dat zij onmogelijk konden voldoen aan de vanggewasverplichting, moeten dus zeker bezwaar indienen. De minister gaat dus in op onze vraag naar een pragmatische aanpak, alleen – en helaas – moet dit via een bezwaarprocedure. Wij zullen onze leden daarin ten volle ondersteunen. De afspraak met de minister is dat wanneer vastgesteld wordt dat de redelijkheid en pragmatiek bij het antwoord op de bezwaren zou ontbreken, dit opnieuw ter tafel komt. Het voorbije weekend hebben we op Agro-Expo bij minister Crevits aangedrongen dat ook zij, als landbouwminister, mee waakt over een correcte behandeling en afwikkeling van dit dossier. 

Meer informatie