Menu

Op de eerste rij, 3 december 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Open brief #geefboerenruimte zindert na

Onze open brief die we vorige week aan alle leden van de Vlaamse regering bezorgden en ook hier publiceerden, beroert de gemoederen. We ontvingen een massa positieve reacties, van leden, maar ook van gewone burgers die reageren met een dikke duim. Ook politici van alle rang en stand pikken onze boodschap op en ondersteunen de oproep om onze Vlaamse boeren en tuinders ruimte te geven om te ondernemen. De komende weken blijven wij consequent onze boodschap herhalen: #geefboerenruimte om te ondernemen. Ik roep ook elk van jullie op om samen met ons deze boodschap verder uit te dragen: pas je profielkader op Facebook aan om je steun te tonen, deel getuigenissen van je collega’s of vertel zelf hoe belangrijk grond en vergunningen zijn om te kunnen (blijven) ondernemen en ontwikkelen.

Geen MAP 6.2!

Geen maatregelen zonder oplossingen voor onwerkbare zaken in MAP 6

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Vorige week kwam er plots – na maandenlange stilte – een uitnodiging van het kabinet-Demir voor een (digitaal) contact (want overleg kan je het niet noemen) over het MAP. Zij wilden – naar eigen zeggen – luisteren naar onze ervaringen en bekommernissen rond de tussentijdse evaluatie van MAP 6, waarover in de zomer overleg met de VLM is geweest. We vernamen ook hun voornemen om tegen het einde van dit jaar nog bijkomende maatregelen door het parlement te laten goedkeuren die dan volgend kalenderjaar zouden ingaan.

Mijn reactie was helder en eenvoudig om te verstaan: zolang er geen oplossingen zijn voor de onwerkbare zaken in het huidige MAP (en die hebben we in detail benoemd in een nota die zowel bij VLM als het kabinet al van voor de zomer formeel is neergelegd – inclusief zaken die de minister trouwens zelf tijdens een werkbezoek in de Vlaamse Ardennen als onwerkbaar bestempelde), aanvaarden wij geen bijkomende maatregelen. Begin december nog werken aan bijkomende maatregelen die vanaf 2021 in werking zouden moeten gaan, is trouwens hallucinant en toont dat men elke voeling met het terrein mist. Deze boodschap heb ik trouwens ook meegegeven in een onderhoud dat ik vorige week had met minister-president Jan Jambon, die hiervoor begrip toonde.

Onze boodschap is dus duidelijk – het is genoeg geweest. Genoeg gesold met al die boeren en tuinders die het goed menen en die keer op keer opnieuw de vijzen aangedraaid krijgen en beboet worden voor de minste nalatigheid, terwijl de Mestbank zelf er niet in slaagt de regelgeving tijdig en correct te implementeren.

Kunstmestregister: huiswerk overdoen!

Voor alle duidelijkheid: Boerenbond is niet tegen de invoering van een kunstmestregister. Het register dat een tijdje geleden voor de eerste maal principieel door de Vlaamse regering werd goedgekeurd is echter een draak: onwerkbaar in de praktijk en een typevoorbeeld van administratieve regelneverij dat bovendien niet zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. Land- en tuinbouwers die het goed voorhebben worden opnieuw opgezadeld met een hoop nutteloze bijkomende registratie en voelen zich terecht gejend. En dat terwijl de ambitie van deze Vlaamse regering net is – en ik citeer uit het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’: ”Wij willen minder regeltjes en meer efficiëntie.” We hebben hiertegen dan ook stevig geprotesteerd, zowel bij minister Demir als bij minister Crevits. Nu ook de Raad van State een negatief advies over dit ontwerpbesluit heeft uitgebracht, is het voor ons zonneklaar: dit moet ‘on hold’ gezet worden, de administratieve overkill moet eruit en men moet werken aan een register en een format dat haalbaar, werkbaar, efficiënt en effectief is.

Vogelgriep vastgesteld

Vorige week werd hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Menen vastgesteld. Daardoor worden een aantal extra maatregelen van kracht. Het komt er nu op aan om alle maatregelen te nemen om verdere uitbraken te voorkomen. Ons land verliest door de uitbraak ook het vogelgriepvrij statuut en dat is een slechte zaak voor de export van pluimveeproducten, en dus ook voor de prijsvorming die de laatste maanden al barslecht was door Covid. Het versterkt onze vraag naar ondersteuning van deze sector door Vlaanderen en het federale niveau, een vraag die we trouwens ook gesteld hebben voor de varkens- en melkveesector en waarover we momenteel volop met de beide bevoegde ministers in overleg zijn.

Meer informatie