Menu

Op de eerste rij, 29 oktober 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Sterke economie nodig om klimaat- en milieuprobleem op te lossen

Vorige week werd zowel in het Europese Parlement als in de Europese Raad een akkoord bereikt over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarmee is duidelijk welke richting het uitgaat. En dat mag ook wel: na drie jaar discussie mogen onze boeren weten waar ze aan toe zijn. 

Onze punten in dit debat zijn helder: niet meer voor minder, met andere woorden: men kan niet steeds meer milieudoelstellingen en randvoorwaarden – die kostenverhogend werken – koppelen aan een afnemend budget op een moment dat de markt niet volgt en men tegelijkertijd de Europese poort wagenwijd openzet voor producten die niet aan dezelfde vereisten moeten voldoen. Ook cruciaal is het behoud van het budget voor de directe steun, gezien het belang hiervan voor onze familiale landbouwbedrijven die boeren in een sterk verstedelijkte omgeving en veel verschillende diensten leveren aan de maatschappij. De nochtans sterke schouders van onze hardwerkende landbouwfamilies hebben ook maar een bepaalde draagkracht. Met een afnemend budget is het ook des te belangrijker dat de steun terechtkomt bij de actieve, de boerende boer in welke bedrijfsvorm hij ook actief is. Zeker de jonge landbouwers verdienen in deze tijden daarbij een extra steun in de rug. En als laatste een performante groene architectuur die op zich al zal bijdragen aan de doelstellingen van de Farm-to-Fork-strategie en de Green Deal, maar die ook zodanig is opgebouwd dat elke boer ze op maat kan toepassen in zijn bedrijfsmodel en er ook echt een verdienmodel van kan maken. We hebben vanuit Boerenbond gematigd positief gereageerd op dit voorlopige akkoord. Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Er is nog heel wat verdere invulling en wetgevend werk nodig om de boer aan boord te houden in het Europees landbouwbeleid én ook hoe dit alles op Vlaams niveau zal worden ingevuld speelt hierin een cruciale rol.

De helft van de EU-burgers vindt dat er best wat meer steun naar land- en tuinbouw mag gaan.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Europees zullen het Parlement, de Raad en de Commissie uiteindelijk tot een compromis moeten komen. De natuur- en milieubeweging voert momenteel het hoge woord in de media, hoewel ze nooit verder geraken dan elke keer dezelfde slogans waarbij ze alle inspanningen van boeren en tuinders op het vlak van vergroening straal negeren. Daarbij trouwens makkelijk vergetend dat het landbouwbeleid ook een economisch en sociaal doel heeft en dus niet enkel en alleen in functie van natuur, klimaat en biodiversiteit staat. Wij zijn niet tegen vergroeningsmaatregelen zolang ze maar inpasbaar zijn op een landbouwbedrijf én de landbouwer op een correcte manier vergoed wordt voor de geleverde inspanningen.

Het is daarbij extra spijtig dat ook minister Demir via Facebook getuigt van een volledige miskenning van de vergroening die het beleid al heeft doorgemaakt en de verdere vergroening die – wat er ook allemaal geroepen wordt – wel degelijk op tafel ligt. Ze ontkent daarbij ook de inspanningen die onze boeren wél al leveren en de openheid om verder te gaan. Een minister die dit niet wil zien, bewijst de Vlaamse boeren geen dienst in de uitdagingen waar ze voor staan. Ze bewees trouwens ook geen dienst aan de Vlaamse regering door haar collega-minister van Landbouw af te vallen terwijl die op de Raad nochtans het Vlaams regeringsstandpunt vertolkte (de regering waartoe ook minister Demir behoort) ...

De gewone burger blijkt intussen jullie inspanningen wél naar waarde te schatten.  Uit de eerste resultaten van een opiniepeiling van de Europese Commissie over voedsel blijkt immers dat de helft van de EU-burgers vindt dat er best wat méér steun naar de land- en tuinbouwsector mag gaan.

De gewone man of vrouw in de straat getuigt dus van gezond boerenverstand. Trouwens, enkel met sterke economische sectoren zullen we oplossingen vinden voor de klimaat- en milieuproblemen in Vlaanderen.

Ik sluit af met een quote van Greta Thunberg: “Het maakt niet uit welke klimaatdoelstellingen de EU voor 2030 opstelt, het bereiken met een business as usual-GLB is gewoonweg onmogelijk”, postte ze op Twitter. Spijtig dat we Greta niet zagen of hoorden op het moment dat wij in Brussel Europa gingen waarschuwen voor het gebrek aan meer coherentie tussen de extra doelstellingen en ambities voor landbouw en het business as usual (zelfs verminderend) landbouwbudget …

Meer informatie