Menu

Op de eerste rij, 29 april 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Eerlijk duurt het langst – maar laat op zich wachten

We zijn deze week twee jaar na de publicatie van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De lidstaten hebben tot 1 mei om deze richtlijn om te zetten. Op Belgisch niveau ligt er echter nog geen tekst op tafel ter discussie, laat staan ter stemming.

De omzetting van deze richtlijn is nochtans een belangrijk element in het werk maken van meer eerlijkheid in de agrovoedingsketen. Samen met de collega’s van het Agrofront en met Fevia en BABM, de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie en van merkfabrikanten, dringen we er daarom bij de betrokken ministers Dermagne en Clarinval nogmaals op aan de richtlijn snel en versterkt om te zetten. Boer en tuinder en hun coöperaties, de kmo’s en voedingsbedrijven moeten ongeacht hun economische omvang, steeds bescherming genieten tegen oneerlijke handelspraktijken. Unfair is unfair. We vragen ook een stok achter de deur, het niet naleven van interprofessionele afspraken moet beschouwd worden als een verboden eenzijdige contractwijziging én er moet werk gemaakt worden van de beteugeling van onredelijke promoties. Braderen met voedsel geeft een totaal verkeerd signaal aan de consument. Het geeft de consument ook een verkeerde indruk van een correcte prijs voor duurzaam geproduceerd voedsel.

Ook daarom dringt een breder debat over een eerlijke voedselketen, als onderdeel van een meer duurzame voedselketen, zich op. Beleid en samenleving stellen hoge verwachtingen rond de verdere verduurzaming van onze voedselproductie. Maar dat komt met een kost. Christiane Lambert, voorzitter van onze Franse collega-organisatie FNSEA en voorzitter van onze Europese landbouwkoepel COPA, vat het kort maar krachtig samen: “Plus vert, c’est plus cher” – groen kost poen –, ook al beweerde WWF vorige week het tegendeel. De redenen hiervoor liggen onder meer in het doorrekenen van onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor groenere maar dus uiteindelijk duurdere grondstoffen, investeringen in eco-efficiënte productiesystemen en -methoden en potentieel productiviteitsverlies. Kosten die bij de boer komen te liggen – want hij is uiteindelijk degene die verduurzaamt – maar die hij moeilijk kan doorrekenen naar zijn afnemers. Die meet zich dan wel een groen imago aan en is niet verlegen om deze duurzamere producten aan een mooie meerprijs in de markt te zetten. Het niet doorstromen van deze meerprijs naar diegene die de meerkost moet maken, is de weeffout die moet worden aangepakt. Er is dus meer nodig dan een wet op oneerlijke handelspraktijken om ook bij ons tot fair trade te komen.

PAS: na de pauze een beslissing?

Vorige week werden – na een paaspauze – binnen de Vlaamse regering de besprekingen hervat over een tijdelijke regeling voor de vergunningverlening in het kader van de stikstofproblematiek. Vlak voor de paasvakantie maakten we, samen met tientallen bestuursleden, duidelijk hoe we naar het dossier kijken en wat de gevolgen kunnen zijn voor onze Vlaamse familiale landbouw. Op het moment dat deze Boer&Tuinder in druk ging, was er nog geen beslissing. Vanuit diverse hoeken wordt de druk opgevoerd om een beslissing te nemen. Elke ondernemer heeft nood aan zekerheid, elke ondernemer wil de contouren kennen waarbinnen hij kan en mag ondernemen. Wij hopen dat ook land- en tuinbouwers die zekerheid krijgen, goed wetende dat we er als sector geen belang bij hebben de uitdaging waarvoor we staan nog groter te maken!

Elke ondernemer heeft nood aan zekerheid, elke ondernemer wil de contouren kennen waarbinnen hij kan en mag ondernemen.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Barema’s afstemmen op toenemende diversiteit

Na een aantal fiscale controles werd in het najaar binnen het Hoofdbestuur en de verschillende sectorvakgroepen een brainstorm gehouden over hoe we het systeem van de landbouwforfaits beter kunnen laten aansluiten bij de toenemende diversiteit binnen sectoren en landbouwbedrijven op het terrein. Op basis daarvan werd hierover na discussie met de FOD Financiën vorige week een akkoord gesloten. Voortaan zal in de landbouwbarema’s gewerkt worden met een uitgebreider systeem van progressie. In de praktijk betekent dit dat voor grotere en meer gespecialiseerde bedrijven een extra supplement wordt toegevoegd op het basisbarema om de semi-brutowinst op bedrijfsniveau te berekenen. Door dit akkoord zorgen we op het terrein voor meer rechtszekerheid voor de groep bedrijven die kiest voor forfaitaire belasting. Een goede zaak. Je leest er in het artikel hiernaast alles over.

Meer informatie