Menu

Op de eerste rij, 28 september 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

L'été indien op de Werktuigendagen

Joe Dassin zong erover, en wij konden er de voorbije dagen en ook het afgelopen weekend met volle teugen van genieten op de Werktuigendagen in Oudenaarde. Oogsten en grondbewerking onder een stralende nazomerzon. We hebben het geweten. Een stevige organisatie, een massa volk, goede sfeer en veel dorstigen, ook in onze Boerenbondtent. Kortom, alle ingrediënten voor opnieuw een schitterende editie van de Werktuigendagen waren voorhanden. Met een dikke pluim voor het eventteam onder leiding van Gunther De Mey, met dank aan de Boerenbondmedewerkers die op het terrein en in de tent paraat waren, en niet te vergeten de Oudenaardse boeren die opnieuw bereid waren hun gronden ter beschikking te stellen. Proficiat en dikke merci allemaal!

Rampen nachtvorst en droogte erkend door Vlaamse regering

Vorige vrijdag besliste de Vlaamse regering tot erkenning van de late nachtvorst in april en de droogte in het voorjaar als landbouwramp. De erkenning geldt voor het hele grondgebied. Dat is – bij al de miserie die veroorzaakt werd en de schade die geleden werd – goed nieuws voor de getroffen bedrijven. Op pagina 12 van deze Boer&Tuinder lees je er meer over. Het is nu wachten op de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de datum van publicatie geldt een periode van 3 maanden (te tellen vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) waarbinnen de dossiers moeten worden ingediend bij het departement Landbouw en Visserij. Het is belangrijk te weten dat bij een erkenning als landbouwramp andere criteria voor vergoeding gelden in vergelijking met een algemene ramp (zoals die van vorig jaar in juni). Ook daarover lees je elders in je ledenblad meer. Zoals steeds zullen onze consulenten ter beschikking zijn om de getroffen bedrijven bij te staan bij het invullen van de dossiers.

Goed nieuws dus, dank je wel hiervoor aan minister Schauvliege.

We moeten werken aan een nieuwe mix van oplossingen en vangnetten om ons te beschermen tegen het weer.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Voor Boerenbond is het dossier weersellende hiermee evenwel niet gesloten. De opeenvolging van weersincidenten, vorig jaar en ook dit jaar opnieuw, heeft ons ertoe aangezet om zelf voorstellen uit te werken en neer te leggen om onze teelten weersbestendiger te maken en onze teeltopbrengsten beter te beschermen en op die manier onze bedrijven risicobestendiger te maken. Zo moet het Rampenfonds in de toekomst niet meer om de haverklap worden aangesproken, want dat is niet duurzaam. Daar moeten we ons goed bewust van zijn. We moeten dus werken aan een nieuwe mix van oplossingen en vangnetten om ons te beschermen. En daar moeten we ook zelf verantwoordelijkheid in opnemen. De aanstelling van een droogtecoördinator door de minister in juli was een goed initiatief, maar er is meer nodig – op verschillende vlakken tegelijk. Er moet echt werk worden gemaakt van een meersporenbeleid: naast het Rampenfonds moet nu ingezet worden op een betaalbare weersverzekering en er moeten ook – in samenwerking met alle waterbeheerders – maatregelen uitgewerkt worden voor een efficiënter watergebruik, meer en betere wateropslag en -buffering op bedrijfs- en eventueel gebiedsniveau. Tot slot moeten er afspraken worden gemaakt rond bevoorrading. En daar hebben we zelf met z’n allen ook verantwoordelijkheid in op te nemen.

Zwitsers referendum over voedselzekerheid

Terwijl de koeien terugkeren uit de alpenweiden en in de dorpen, zoals de traditie het wil, feestelijk worden ontvangen, werd er vorig weekend in Zwitserland ook een referendum gehouden over voedselzekerheid.

Met een grote meerderheid (78%) heeft de Zwitserse bevolking (opkomst 51%, wat naar verluidt veel is) beslist een artikel over voedselzekerheid toe te voegen aan de grondwet. Hierover werd twee jaar gedebatteerd in de politiek en op de straat. Door de uitslag voelt de Zwitserse boerenbond zich gesterkt voor de toekomst en in de komende onderhandelingen over een nieuwe Zwitserse landbouwwet.

Het belang van deze beslissing is niet te onderschatten. Het rijkste land van de wereld –  met de meest beschermde landbouw en protectionisme aan de grenzen – dat zich wereldwijd (financieel) alles nochtans kan permitteren inzake aankoop van voedsel, maakt zich zorgen over … voedselzekerheid! Als dat geen belangrijk statement is. Ik zou eraan toevoegen: boer let op uw ganzen!