Menu

Op de eerste rij, 28 november 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Groen in de stad, het inspirerende voorbeeld van Shanghai

De media berichtten vorige week over Statbel-cijfers van 2018 die aantonen dat steeds meer jonge gezinnen de stad verlaten wegens te duur, maar ook vanuit een drang naar groter en groener wonen. Een gebrek aan groenruimte binnen de stad – het brengt me naadloos bij de economische missie naar China waar ik vorige week deel van uitmaakte en waar we behalve in Beijing ook een paar dagen in Shanghai doorbrachten. Shanghai was impressionant, niet enkel door duizelingwekkende hoogbouw en architecturale hoogstandjes waarbij New York gewoon verbleekt, maar ook door de stadsinrichting. Binnen de stad zelf vind je er een massa aan mooi en perfect onderhouden groen: planten, struiken, bloemen en bomen. Als het ware elke vrije vierkante meter openbare ruimte wordt er groen ingekleed: bermen, stroken tussen het voetpad en de weg, tussen voetpad en gebouwen. Er wordt ook gretig gebruik gemaakt van verticaal groen, zowel verwerkt in openbare infrastructuur maar ook in de gebouwen. Op die manier creëert men een tegengewicht voor de minieme woonoppervlakte waarover de inwoners van Shanghai beschikken. Een gezin met 4 personen dat beschikt over 40 m2 is er ruim gehuisvest ... De groene stadsinrichting ontlokte bij mij, maar ook bij mijn medereizigers, spontaan het idee om onze minister van Omgeving eens naar daar mee te nemen. Onze steden aangenamer maken om te wonen en tegelijk de ambitie van de nieuwe regering om 4000 ha extra bos in Vlaanderen aan te planten, het kan perfect en dat zonder vruchtbare landbouwgrond op te offeren. Alvast een opdracht voor de administratie Omgeving om hier een geïntegreerde studie rond te maken ...

We konden onze Belgische voedingsproducten in China op de kaart zetten.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Terug naar de economische missie van vorige week. Het was mijn eerste deelname, een deelname die ingegeven was door de grote aanwezigheid van de agrovoedingssector . Zo’n missie is een unieke opportuniteit om te netwerken met de eigen politici, federaties en bedrijven, maar vooral om inhoudelijk vanuit de landbouwsector zelf een bijdrage te leveren aan het op de kaart zetten van onze Belgische voedingsproducten bij Chinese bedrijven en overheid. Wij reisden dus mee als ondersteuning van de hele keten. We leverden een bijdrage aan het potato-event van VLAM en Belgapom, aan het gezamenlijke seminarie van Boerenbond en VLAM over Afrikaanse varkenspest en we participeerden ook aan de Fevia-ontmoeting met het topmanagement van Alibaba. Samen met een VRT-ploeg volgden we ook de aankomst van Conferenceperen bij importeur Dole en de handling ervan. Voorts zagen we hoe via een door de EU-gefinancierd VLAM-project Belgische Conferenceperen in Chinese supermarkten via tastings gepromoot worden.

Voor wie eraan zou twijfelen: ik kan getuigen dat zowel de aanwezige ministers De Crem, Reynders, Jambon en Borsus, maar ook de top van het Federaal Voedselagentschap en Buitenlandse Zaken zich op deze missie maximaal hebben ingezet voor de voor ons belangrijke dossiers van varkens-, rund- en pluimveevlees en het perendossier. Er konden dan wel geen akkoorden ondertekend worden, maar toch zijn er uiterst belangrijke stappen vooruit gezet in de weg naar opheffen van de embargo’s en de verdere voorbereiding van de exportdossiers. Alleen al het gegeven dat ministers De Crem, Reynders en Borsus ontvangen werden op het allerhoogste politieke niveau is een belangrijk en positief signaal. Het neemt echter niet weg dat het werk van de voorbije maanden ook de komende maanden door het FAVV en Buitenlandse Zaken verder zal moeten worden gezet om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te leiden. De installatie van een FAVV-attaché in China zelf vanaf begin volgend jaar is daarbij ook belangrijk. Ik wil bij deze uitdrukkelijk mijn appreciatie uitdrukken voor het werk dat in deze dossiers wordt verricht. Idem voor de VLAM-ploeg voor de puike organisatie van de seminaries die door de (juiste) Chinezen druk werden bijgewoond, maar ook voor het werk dat gestoken wordt in het binnenhalen en het realiseren van de EU-promotieprojecten. Het mag gezien worden.

Zo’n missie is een enorme tijdsinvestering maar het was het waard. Om bovenstaande redenen, maar ook om de banden binnen de verschillende schakels in de voedselketen te versterken. Om het met de woorden van Bart Buysse, CEO van Fevia te zeggen: ‘Een keten is maar een keten als alle schakels aan elkaar vast hangen en elkaar versterken’.

Meer informatie