Menu

Op de eerste rij, 28 februari 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Marktprijzen in Boer&Tuinder

Met de vernieuwing van onze Boer&Tuinder kozen we ervoor de marktprijzen niet meer in de papieren versie op te nemen, maar ze beschikbaar te stellen via de website zodat je ook steeds de meest actuele prijzen krijgt. Een aantal leden lieten ons weten dat ze het overzicht van de marktprijzen echt missen. Daarom nemen we vanaf nu de belangrijkste marktcijfers terug op. Voor de allerlaatste en alle actueelste marktprijzen verwijzen we je nog steeds graag door naar onze website.

Colruytproject stabiele melkprijs verdient navolging

Het project waarbij Colruyt melkveehouders aangesloten bij Inex de mogelijkheid biedt om voor maximum 30% van hun melkvolume 5 jaar lang een stabiele prijs van 34,76 cent/liter te ontvangen, is een mooi voorbeeld van een risicodelend instrument tussen ketenactoren. Het biedt opportuniteiten, voor zowel Colruyt-Inex als voor de melkveehouders. Colruyt en Inex verzekeren zich van een stuk aanvoerzekerheid van melk (er moet immers voor vijf jaar ingetekend worden) terwijl voor de melkveehouders dit initiatief voor een deel van hun melkproductie meer afzetzekerheid biedt én een instrument vormt waarmee ze op bedrijfsniveau het risico van volatiele prijzen deels kunnen afdekken. Essentieel zijn wel de keuzevrijheid om al dan niet in te stappen én duidelijke en correcte afspraken vooraf. Beide zijn in dit project verankerd. Het verdient dus navolging.

We moeten blijven eisen dat de basisbereikbaarheid wordt gerealiseerd, ook en vooral op het platteland.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Doe de dierenwelzijnsscan

Boeren zijn bekommerd om het welzijn van hun dieren. Denk maar aan de vele rundveehouders die in deze periode van veel kalvende koeien elke nacht opstaan om de dieren te controleren. Als het goed gaat met onze dieren, is dat ook goed voor de boer ... Het is zoals vaak, je kan er veel over praten, maar uiteindelijk moet het ook gebeuren op de werkvloer ... In ons actieplan ‘Blije dieren, blije boer’ dat we eerder lanceerden, hebben we aangekondigd dat we gingen investeren in een handige app waarmee je via je smartphone het welzijn van je dieren kan beoordelen en vergelijken. Deze dierenwelzijnsscan is intussen door het ILVO uitgewerkt en is vanaf nu beschikbaar. Het is ongetwijfeld de moeite om eens met een andere bril naar je eigen bedrijf en je dieren te kijken. Alle info vind je in het dossier dierenwelzijn in Boer&Tuinder van deze week.

Wordt het platteland onbereikbaar?

Op dit moment discussieert het Vlaams Parlement over het nieuwe decreet over de basisbereikbaarheid. Hiermee stapt men af van het principe van basismobiliteit dat in 2001 door wijlen Steve Stevaert werd ingevoerd. Het betekende dat iedereen op maximaal 750 meter van zijn deur een bushalte heeft. Dit principe, samen met de gratis-politiek, leidde tot een verdrievoudiging van de factuur van De Lijn, belastinggeld dus, goed voor 1,2 miljard euro per jaar.

De huidige Vlaamse regering besliste om het openbaar vervoer door De Lijn te hervormen en meer af te stemmen op de wensen van de reizigers. Niet iedereen is gebaat bij een bushalte vlak bij de deur. En belastinggeld gebruiken om lege bussen te laten rondrijden, is niet oké. Ook het systeem van de belbus is niet overal een succes.

Op voorstel van minister Ben Weyts wordt daarom het principe van basismobiliteit vervangen door basisbereikbaarheid. Geen bushalte meer dus op maximaal 750 meter. Het aanbod van openbaar vervoer wordt afgestemd op waar de vraag het grootst is. Met meer, betere en snellere verbindingen maar op de grote assen en lussen dus. Dit is voor rekening van De Lijn. Het andere deel moet ingevuld met vervoer op maat, met allerlei alternatieven ook in samenwerking met de privé. Bij dit alles zullen de gemeenten veel sterker betrokken worden en een regierol krijgen. Niks mis mee, zou je zeggen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Alles zal immers afhangen van de vraag of de lokale besturen ook middelen krijgen om dit te realiseren. Vandaag is die portefeuille niet gegarandeerd. En dus ook het vervoer op maat niet. Wel duidelijk is dat De Lijn dit vervoer op maat niet zal opnemen. We zullen dus – als plattelandsvereniging – bijzonder waakzaam moeten zijn en samen met de plattelandsgemeenten blijven eisen dat de basisbereikbaarheid wordt gerealiseerd, ook en vooral op het platteland.