Menu

Op de eerste rij, 28 augustus 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Start nieuwe werkjaar

Na een hopelijk voor iedereen deugddoende vakantie herneemt stilaan overal de activiteit. De perenpluk is gestart, binnen een paar dagen gaan de schoolpoorten weer open en ook de activiteiten van de Boerenbondstructuren komen stilaan weer op gang. Terwijl de federale formatiegesprekken nog steeds muurvast zitten, is men op Vlaams niveau hard bezig met de onderhandelingen om de principes uit de startnota van informateur De Wever via 15 thematische werkgroepen (o.a. voor landbouw, voor klimaat en energie, voor omgeving, voor dierenwelzijn, voor binnenlands bestuur …) te vertalen naar een nieuw Vlaams regeerakkoord. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zit de eerste week onderhandelen erop. Het was vooral een week van ‘eerste lezingen’ van de teksten die door formateur Jambon voorbereid werden. Het ziet er naar uit dat de inhoudelijke discussies vooral deze week gevoerd zullen worden. En hoewel de officiële deadline voor de nieuwe Vlaamse regering pas 23 september is – met de septemberverklaring in het parlement – zou het wel eens kunnen zijn dat komend weekend en begin volgende week cruciaal worden voor de toponderhandelaars om knopen door te hakken. Best mogelijk dus dat we tegen eind volgende week weten wie de ministers in de nieuwe Vlaamse regering zullen worden (de naam van de nieuwe minister-president staat immers al vast) en vooral: wat er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zal staan. Een regeerakkoord waarbij Vlaanderen zich engageert om samen met de sector en met de keten te werken aan een correctinkomen voor boeren en tuinders, dat meer rechtszekerheid aan het agrarisch ondernemerschap biedt én dat (zowel letterlijk als figuurlijk) ruimte voor landbouw als een economisch én maatschappelijk belangrijke sector in Vlaanderen voorziet. Dat is wat wij verwachten van een nieuw Vlaams regeerakkoord en een nieuwe Vlaamse regering. Niet meer maar ook niet minder. Wat er de volgende dagen of weken uit de bus komt als resultaat van de lopende onderhandelingen zullen wij op die principes beoordelen. Voor het Vlaamse platteland rekenen wij er op dat het nieuwe regeerakkoord kiest voor een leefbaar platteland en de wisselwerking tussen stad en platteland centraal plaatst. Vlaanderen is immers stad én platteland. Wij erkennen de centrumfunctie, maar vragen evenzeer dat de Vlaamse overheid rekening houdt met de eigenheid en de bestuurskracht van de plattelandsgemeenten. Een fundamentele herziening van het gemeentefonds, waarbij open ruimte in de verdelingscriteria zwaarder doorweegt dan nu, is daarbij absolute noodzaak. Het is de enige manier om de wisselwerking tussen stad en platteland op een positieve manier te benaderen.

Regeling vanggewassen in MAP 6

Het nieuwe MAP bezorgt onze boeren en tuinders kopzorgen. Vooral de nieuwe regeling rond vanggewassen is reden tot vraagtekens en tandengeknars. De nieuwe regels komen niet enkel middenin een lopend teeltjaar waardoor er geen ruimte tot aanpassing meer is, bovendien zijn er nog vele onduidelijkheden en onbekenden terwijl men nu toch al zijn teeltplan voor volgend jaar moet uitdenken. En als we deze puzzel nog moeten combineren met verplichtingen op het vlak van ecologisch aandachtsgebied (EAG) in het GLB en met de erosieregelgeving wordt het velen zwart voor de ogen. Daarnaast zijn er nog heel wat vraagtekens over de AGR-GPS-verplichting en de verplichtingen bij seizoenspachten. We stellen het nut van vanggewassen absoluut niet in vraag, maar het moet wel werkbaar en toepasbaar zijn. Het Hoofdbestuur lijstte daarom de voorbije weken de problemen qua werkbaarheid met de nieuwe regels inzake vanggewassen op en formuleerde ook voorstellen tot oplossing die landbouwkundig wel werkbaar en haalbaar zijn, zonder daarbij afbreuk te doen aan de finaliteit van de regelgeving en de effectiviteit ervan op milieuvlak. We hebben ook de onduidelijkheden opgesomd die dringend uitklaring vereisen. Volgende week hebben we hierover overleg met de minister. We houden jullie op de hoogte.

Meer informatie