Menu

Op de eerste rij, 27 mei 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Het kunstmestregister, de kroniek van een aangekondigd debacle?

De uitrol van het digitale kunstmestregister is allerminst positief gestart. Door technische problemen van het loket besliste de Mestbank – ook op onze vraag – om de deadline van 15 mei op te schuiven naar 31 mei. Nogal evident, gezien de technische haperingen. Dat er geen algemene verlenging komt van alle handelingen, ook deze na 15 april, is daarbij onbegrijpelijk. Het is al een hele administratieve rompslomp om met een technisch goed werkend systeem van start te gaan, laat staan als men niet ingelogd geraakt of datums verspringen bij het ingeven. Onze leden zijn gefrustreerd, en terecht. Een goed werkend systeem, handig te gebruiken op de smartphone, met koppelingen naar teeltregistratiesystemen en verkoopregisters van leveranciers, veel vroegen we niet. Maar de landbouwers hebben het niet gekregen. Een paar maanden geleden moesten we in de commissie-Leefmilieu nog vernemen dat we als Boerenbond het besluit niet goed gelezen hadden want dat al wat we gevraagd hadden, inclusief de koppelingen, wel degelijk al mogelijk waren. Maar vandaag zijn ze er wel nog steeds niet, en loopt zelfs het hele systeem mank. Elk draagvlak voor het digitale kunstmestregister verdwijnt op deze manier als sneeuw voor de zon. Een kritische zelfevaluatie bij de Mestbank is wel het minste wat zich opdringt, samen met de verwachting dat zij dit jaar met het kunstmestregister op een meer dan pragmatische manier omgaan, zoals nu ook alle landbouwers moeten doen wanneer ze voor de zoveelste keer – op zondagnamiddag terwijl anderen genieten van gezin en vrije tijd – proberen om in te loggen.

“Elk draagvlak voor het digitale kunstmestregister verdwijnt als sneeuw voor de zon.”

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

#plezantplatteland

Ook dit jaar blijven we de ruimte op het platteland delen.  Jullie gebruiken de veldwegen voor de veldwerkzaamheden die op volle toeren draaien, maar ook fietsers, wandelaars en andere recreanten weten de weg naar het platteland te vinden. En gelijk hebben ze, want onze prachtige landbouwlandschappen zijn de moeite waard. Zeker in coronatijd, wanneer vakanties in eigen land populairder zijn dan ooit, blijven steeds meer mensen de weg naar de open velden vinden. Vaak gebeurt het delen van dit landschap in goede verstandhouding, maar soms gaat het ook mis. Onbegrip over het feit dat dit landschap er enkel is door het feit dat dit het werkterrein is van boeren en tuinders bijvoorbeeld, wat tot onveilige of onrespectvolle situaties kan leiden. Daarom zetten we de komende weken én deze zomer in op een brede campagne onder de noemer #plezantplatteland die oproept tot wederzijds respect. Want enkel zo kan iedereen van dit prachtige landbouwlandschap blijven genieten. 

Meer informatie