Menu

Op de eerste rij, 27 februari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Equivalente maatregel vanggewassen

Vorige week schreef ik hier dat minister Demir volop aan het werk was om op zeer korte termijn duidelijkheid te creëren over de vanggewasregels voor 2020, nu het seizoen op gang komt en de aangiftes voor de deur staan. Op haar voorstel heeft de Vlaamse regering vorige week die duidelijkheid gegeven en beslist om graangewassen na nitraatgevoelige teelten en het systeem KNS-groenten te erkennen voor het voldoen aan de vanggewasplicht 2020 in de gebiedstypes 2 en 3. Hiermee wordt de regeling 2019 ook in 2020 voortgezet. En dat is een goede zaak.

Boerenbond heeft ook in dit dossier niet stilgezeten. Eind vorig jaar hebben wij samen met de praktijkcentra een lijst van mogelijke equivalente maatregelen opgesteld, telkens grondig onderbouwd. Die lijst is samen met andere voorstellen beoordeeld door een wetenschappelijke-ambtelijke commissie die hiervoor werd samengesteld. We hebben vernomen dat zij lang en grondig gewerkt hebben om tot een advies over elk van de voorstellen te komen. Tegelijk hebben we de voorbije weken minister Demir overtuigd om op basis van hun oordeel ook voor dit teeltseizoen equivalente maatregelen te erkennen. Via equivalente maatregelen kan de zeer complexe en moeilijke vanggewasregeling op bedrijfsniveau immers enigszins werkbaar gemaakt worden. Graangewassen hebben als vanggewas trouwens niet enkel een positief milieueffect, maar ook een positieve invloed op het vlak van erosie en teeltrotatie. Ook precisiebemesting, zoals uitgewerkt in KNS, kan bijdragen aan een haalbaar beleid.

Dank aan minister Demir om onze argumenten ernstig te nemen en snel duidelijkheid te verschaffen.

Graangewas na nitraatgevoelige teelt en KNS-groenten opnieuw goedgekeurd als equivalente maatregel vanggewassen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Europese top mislukt: op naar een herkansing voor het Europees (landbouw)budget

Ook vorige week voerden we in Brussel actie naar aanleiding van de Europese top over het nieuwe meerjarenbudget voor Europa. Dank je wel aan alle leden en bestuursleden die present waren. De regeringsleiders en president Michel hadden de ambitie om een akkoord te bereiken maar daar slaagden ze na meer dan 24 uur vergaderen niet in. Op de tafel lag (en ligt nog steeds) een fikse korting op de Europese middelen voor landbouw, met voor de Belgische boeren een korting van ruim 11% op het huidige budget voor directe steun. Voor ons is dat compleet onaanvaardbaar en dat hebben we ook, op een rustige maar kordate manier, duidelijk gemaakt. Aan de talrijk aanwezige pers, maar ook aan premier Wilmès en minister Ducarme waarmee we voor aanvang van de top een onderhoud hadden, en aan minister Crevits en Europarlementslid Peeters en parlementslid Loones die ons tijdens de actie een hart onder de riem kwamen steken. Eén voor één hebben ze onze eisen ondersteund. Het is nu kwestie om deze boodschap ook op de volgende Raad te blijven herhalen en te honoreren. We rekenen op hen! Want nu meer dan ooit, is een sterk Europees landbouwbudget noodzakelijk!  

Agridagen Ravels

De derde editie van de Agridagen in Ravels staat voor de deur. Intussen heeft Agridagen zijn plek in het Belgische beurzenlandschap meer dan veroverd. Van nu vrijdag tot en met zondag kan iedereen met interesse in pluimvee-, varkens- en rundveehouderij en mechanisatie op erfniveau zijn hart ophalen op deze gezellige landbouwbeurs. Tal van seminaries en prijskampen zijn het moment bij uitstek om nieuwe kennis op te doen, maar misschien nog belangrijker: om collega’s en mensen met een hart voor de sector te ontmoeten. We ontvangen je ook met veel plezier op de Boerenbondstand, waar we klaarstaan voor een goed gesprek en een drankje. Dit jaar zal er op onze stand extra aandacht zijn voor focus, onze financiële managementtool waarmee je de kerncijfers van al je activiteiten op je bedrijf goed kunt inschatten en zo je bedrijfsmanagement kunt optimaliseren, en voor de #Boerentrots-beweging. Op vrijdag, na de officiële opening door federaal vicepremier De Croo en federaal minister van Werk Muylle, zal op onze stand ook de Boerenbond Persprijs worden uitgereikt. Een moment waarop we afgestudeerde bachelors en masters die hun kennis vertaalden in een aantrekkelijk artikel dat relevant is voor de landbouwsector in de bloemetjes (en centjes) zetten. Het belooft weer een mooie editie van Agridagen te worden en ik hoop dat ik jullie daar mag verwelkomen.

Meer informatie